Föräldralediga politiker kan bli verklighet

Det ska bli lättare för kommunalråd och oppositionsråd att vara lediga från sitt uppdrag om de får barn eller blir sjukskrivna. Det är syftet med ett nytt förslag som kommunstyrelsen ska besluta om på fredag.

25 september 2017 20:00

I kommunallagen finns det ingen paragraf som tillåter ett kommunalråd eller oppositionsråd att vara ledigt någon längre tid. Många kommuner har därför hittat egna vägar för att möjliggöra för förtroendevalda att vara föräldralediga och sjukskrivna. I februari 2017 bestämde sig också Strängnäs kommun för att ta fram ett eget förslag till beslut. I april meddelade regeringen att en ändring av kommunallagen är på gång, som tillåter att kommunerna beslutar om egna riktlinjer i frågan efter den 1 januari 2018.

På fredag ska därför kommunstyrelsen i Strängnäs ta ställning till ett förslag som innebär att förtroendevalda som arbetar heltid eller betydande del av heltid ska kunna vara föräldralediga i upp till 18 månader och sjukskrivna i upp till 12 månader.

‒Tidsbegränsningen handlar om att man inte vill att den folkvalda ska tappa kopplingen till sitt uppdrag, säger Maria Ekblad, jurist i Strängnäs kommun och handläggare för förslaget.

Begreppet "betydande del" innebär enligt praxis att personen ska arbeta minst 40 procent av en heltidstjänst. Det finns också en annan gräns; om mandatperioden tar slut, upphör också ledigheten.

Under tiden som en förtroendevald är ledig får hen inte någon lön. Pengarna betalas i stället ut till ersättaren. Ersättaren är tänkt att utses av kommunstyrelsen om det är en kortare period, och av fullmäktige om det rör sig om en längre tid än ett halvår.

Förslaget var egentligen klart redan i juni. Men när kommunstyrelsen då skulle fatta beslut om det samma månad, blev det återremiss. Anledningen var att ledamöterna var oense. Några behövde mer tid att läsa på om frågan, andra ville invänta den nya lagen. Men valberedningen godkände sedan förslaget i augusti, och på fredag är det alltså kommunstyrelsens tur igen.

Om förslaget godkänns, och ledamöterna i kommunfullmäktige därefter inte har några invändningar, är det oppositionsrådet Ragnar Lindén (MP) som ser ut att bli den första att utnyttja möjligheten att bli föräldraledig. I våras fick han en dotter som han hoppas kunna vara hemma med under tre månader efter årsskiftet.

‒Jag tycker att det ska vara en rättighet för förtroendevalda. Sedan vill jag vara tydlig med att det inte är för att jag själv vill vara föräldraledig som jag tycker det, utan det här är en möjlighet som alla kommunal- och oppositionsråd borde ha, säger han.

Han tror att förslag som det här kan göra det lättare för människor som ska bestämma sig för om de vill engagera sig politiskt.

‒Det är problem att locka yngre till politiken. Det kan delvis bero på att de vet att om de blir sjuka eller föräldrar, då får de avgå. Det känns ju lite märkligt att det ska vara så, säger Ragnar Lindén.

Själv ska han inte vara med och fatta beslutet, eftersom han är jävig.

Om förslaget inte godkänns av kommunstyrelsen på fredag blir det ingen föräldraledighet för honom eller andra framtida kommunal- och oppositionsråd i Strängnäs. Att lagen ändras den 1 januari innebär nämligen bara en möjlighet för kommunerna att tillåta det, inte att det automatiskt införs.

‒Eftersom att vara förtroendevald inte kan jämställas med att vara anställd vill regeringen inte i lag ge sådana rättigheter till ledighet som gäller för anställda. Därför väljer man istället att införa det som en möjlighet för kommunerna själva att besluta om det, på så sätt möjliggör man också för lokala anpassningar, säger Maria Ekblad.

De har också fått barn under de senaste mandatperioderna

Hösten 2016 var kommunalrådet tillika kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) föräldraledig under några månader. Då tog juristerna stöd i en formulering som säger att ordförande i nämnden kan ersättas av en annan ledamot vid allvarligt sjukdom eller "annat skäl".

Kommunalrådet Terese Askerstedt (MP) fick vara ledig i en månad efter att ha fått barn 2012, men ville egentligen vara ledig längre.

Året innan, under samma mandatperiod, fick även hennes kommunalrådskollega Tord Tjernström (S) barn. Han tog inte ut någon föräldraledighet alls.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Otilia Bogen