Hästar och utrustning ska behandlas och desinficeras omgående, och efter terminsavslutningen ska hela stallet saneras.

"Hjälp oss att skydda vår och andra anläggningar i kommunen", informerar föreningen genom lappar i stallet och i sociala medier. Besökare som rör sig mellan olika stall uppmanas att desinficera kläder och utrustning för att inte föra smittan vidare.

Ringorm orsakas av en mögelsvamp som smittar vid direktkontakt och genom exempelvis ryktborstar. Håravfall och hudförändringar är symptom på sjukdomen, som kan smitta även människor och en del andra djurslag. Svampsporer kan överleva i år, vilket ställer krav på grundlig sanering.