Gäst anmälde kamera bland kaffekopparna – men kaféet har rätt att ha koll

En gäst som upptäckte en övervakningskamera bland kaffekopparna anmälde Blå katten till Datainspektionen.

Men nya regler gäller och privata verksamheter får filma utan tillstånd, exempelvis för att förebygga brott.

20 februari 2019 22:10

Den 4 februari fick Datainspektionen in en anonym anmälan från en person som besökt Café Blå katten i Mariefred.

Gästen beskriver hur hen "råkade höra när några i personalen nämnde en kamera" och då frågade om den: "De visade en kamera som satt gömd bland kaffekopparna."

Gästen, som inte sett några skyltar om kameraövervakning, valde efter besöket att anmäla kameran till Datainspektionen.

Men Blå katten, eller andra kaféer och restauranger för den delen, behöver generellt inget tillstånd för kameraövervakning. Inte sedan i fjol, då regelverket luckrades upp.

Det konstaterar Jenny Bård, jurist på Datainspektionen:

– Blå Katten i Mariefred tycks vara en aktör som inte längre behöver tillstånd för sin kamerabevakning. Sedan den 1 augusti 2018 gäller det bara myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse.

"Allmänt intresse" omfattar exempelvis hälso- och sjukvård, skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik – sådant som utförs på uppdrag av kommun, landsting, riksdag och regering.

Blå kattens ägare sedan fem år, Christina Marnell, säger att hon har koll på reglerna och vet att kaféet inte behöver tillstånd.

Hon berättar att hon i fjol sommar lät installera en kamera som inte spelade in, men att hon så sent som i februari – efter en "incident" som hon inte vill gå in på – uppgraderade med en inspelningsfunktion.

Varför skaffade ni en kamera?

– Det har uteslutande med säkerhet för vår personal att göra. Den sitter så att vi ser kassan.

Och skyltar finns, konstaterar Christina Marnell.

– Vi har en utanför entrén så att kunden kan välja om de vill gå in eller inte och en inne i kaféet, utifall man missat den utanför. Vi kan inte se dem som går på gatan utanför i kameran – det får vi inte – utan bara inne i lokalen.

Kamerabevakning – det här gäller

Privat verksamhet som inte utför uppgift av allmänt intresse behöver inte tillstånd för att kamerabevaka. Sådan verksamhet måste dock uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

Egna behov och intressen ska vägas mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det måste också finnas ett så kallat "berättigat intresse", exempelvis att förebygga och utreda brott.

Helt privat kameraövervakning omfattas inte av ovan nämnda lagar. Kameraövervakning i det egna hemmet bör normalt anses vara privat. Även övervakning av exempelvis eget garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark omfattas av undantaget. Det gör dock inte övervakning av plats dit allmänheten har tillträde.

Övervakningsmaterial som ska spridas, exempelvis på internet, omfattas av både GDPR och kamerabevakningslagen.

Källa: Datainspektionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin

Ämnen du kan följa