I början av året skrev polisen och kommunen under ett medborgarlöfte – att arbeta brottsförebyggande med fokus på båt- och bostadsinbrott och trafiksäkerhet.

Löftet har sin grund i en lägesbild och medborgardialoger som visar att Strängnäs generellt är en trygg kommun, men att vissa brottstyper skapar otrygghet.

Nu har resultatet till och med den 31 augusti summerats: Ett nytt båtsamverkansområde, 16 nya grannsamverkansområden, 213 trafikkontroller, en insats mot trimmade mopeder och A-traktorer samt trygghetsvandringar i Åkers styckebruk och Stallarholmen.

Artikelbild

| När grannarna utbildats i hur man kan ha en ökad vaksamhet får området dekaler som i sig kan ha en avskräckande effekt.

– Jag tycker att det har gått väldigt bra. Vi är en bra bit på väg, säger kommunpolis Peter Sigurd.

Ett löfte var minst åtta grannsamverkansområden, vilket alltså dubblerats.

– Det kan vara bostadsrättsföreningar, villaområden eller fritidsområden där de boende vill starta en samverkan. Polisen hjälper till med det, håller en kortare utbildning och bistår sedan med information om området, säger Peter Sigurd som slår fast att sådan samverkan sänker brottsstatistiken.

Med fyra månader kvar återstår bland annat en trygghetsvandring kring Läggesta station vecka 40. Den utlovade vandringen vid Strängnäs resecentrum blir dock inte av:

– Behovet är inte lika stort. Ungdomarna har flyttat till centrala Strängnäs, vid Präntaren, säger Peter Sigurd.

Strängnäspolisens Facebooksida påpekar han att det även förekommer andra problem i Strängnäs, bland annat "den allt mer liberala synen på droger vi upplever finns i dag".