Sedan år 2007 finns anrika Thomasgymnasiet på Campus Strängnäs, där kommunen har lokalkostnader på 64 000 kronor per elev och år. Rikssnittet är 20 000 kronor.

Dessutom ligger skolan långt från resecentrum, vilket skapar extra långa resor för elever från exempelvis Åkers styckebruk och Mariefred.

Det nuvarande hyreskontraktet löper ut år 2021 och därför jobbar kommunen sedan en tid på parallella spår. Dels förhandlar man om befintliga hyresnivåer, dels undersöker man möjligheten att flytta, vilket tidningen berättade om i höstas.

Artikelbild

– Strängnäs har alltid varit en utbildningsstad. Här ser vi nya möjligheter, säger kommunalrådet Monica Lindell Rylén (S) om den plats Thomasgymnasiet, grundat 1626, möjligen kan komma att ligga på. Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) instämmer.

Nu avslöjar kommunalråden Jacob Högfeldt (M) och Monica Lindell Rylén (S) att man satt kartnålen på en mycket specifik plats; granne med resecentrum.

– Nu blir vi mer konkreta i utredningen och ber förvaltningen titta på om ett bildningscenter med Thomasgymnasiet som huvudaktör skulle kunna ligga vid resecentrum, säger Jacob Högfeldt.

Platsen har många fördelar, menar kommunalråden.

– Vi tror det är en bra plats för att attrahera elever som med hög tillgänglighet kan ta sig till den här nya bildningsplatsen och för att attrahera lärare, pedagoger och annan personal, säger Jacob Högfeldt.

Artikelbild

Utredningen utgår från en placering av bildningscentret kant i kant med järnvägen, där det nu är parkeringar. I uppdraget går att se till att det fortsätter finnas tillräckligt många pendlarparkeringar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) instämmer:

– Antalet ansökningar till Thomasgymnasiet ökar. Med en så central placering får vi möjlighet att både locka hit elever från andra kommuner och få våra ungdomar att stanna kvar i kommunen, säger hon.

Utredningen ska också se över eventuell samverkan med andra utbildningsaktörer, i synnerhet fristående Europaskolan Strängnäs.

– När man tittar på utformningen av lokalerna ska det vara möjligt, om utredningen visar det, att skapa synergier av det faktum att vi har både Thomasgymnasiet och Europaskolan här. Vi vet att det exempelvis finns behov och önskemål om gemensamma föreläsningar, i första hand, säger Jacob Högfeldt.

Och i andra hand?

– I andra hand ser vi även över detta som en möjlig plats att förlägga framtida vidareutbildningar och högskoleutbildningar för lärare på. Det är en fråga vi tittar på: Hur kan vi i Strängnäs i samarbete mellan kommun, friskolor och universitetsvärlden öka attraktiviteten för våra lärare.

Kommunen passar också på att bredda utredningen till att, utöver själva skolfrågan, omfatta en ny kulturarena för Strängnäs.

– Vi tror att det här även är en attraktiv plats för att ha en aula med någon form av kulturscen med hög tillgänglighet i vår kommun. Vi ser behovet, säger Jacob Högfeldt.

Kostnaden för helt nytt skolbygge och hur det står sig i en jämförelse med att hyra på Campus är något utredningen får ge svar på.