– Mitt parti var emot avgifterna och anser fortfarande inte att det var någon bra idé, säger kristdemokraten Stefan Pakh.

I ett brev till Strängnäs kommun skriver han att KD i kommunfullmäktige röstade emot förslaget från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Brevet daterades den 24 oktober och på teknik- och fritidsnämndens senaste sammanträde kom ärendet upp på bordet.

Artikelbild

| Stefan Pakh (KD) tycker fortfarande inte att det ska kosta pengar att parkera vid resecentrum i Strängnäs.

Stefan Pakh tillhör den nämnden men kunde inte medverka den gången.

Anders Ekman, kommunens stadsmiljö- och servicechef, berättar att det i dagsläget inte finns några planer på att omvärdera beslutet om parkeringsavgifter.

Per dygn kostar det 35 kronor att ställa bilen i det nyanlagda garaget och 25 kronor under bar himmel. En annan variant är att inhandla ett månadskort för 400 kronor.

– Årets budget var en intäkt på 480 000 kronor. Prognosen pekar på 475 000, så vi är relativt nöjda, konstaterar Anders Ekman.

Artikelbild

| Anders Ekman konstaterar att intäkterna stannar vid cirka 475 000 kronor för första helåret med p-avgifter.

Tanken med att införa avgifter var dels att få in pengar för skötseln av resecentrum, dels att få fler resenärer att använda cykel eller kollektivtrafik.

– Jag tycker ändå att parkeringsgaraget är relativt fullbelagda måndag–fredag, utomhus finns det många lediga platser, säger han.

Artikelbild

| Automaterna kom på plats tidigt hösten 2018.

Initialt hösten 2018 var situationen emellertid en annan. Då parkerade pendlare en bit ifrån resecentrum för att slippa betala. Till exempel sågs bilar trängas på de mindre parkeringarna vid gamla kyrkogården och koloniträdgårdarna.

Både där och i vissa bostadsområden på Långberget införde kommunen därför fyratimmarsbegränsningar.

I sin skrivelse från oktober uppger Stefan Pakh att beläggningen minskat kraftigt vid resecentrum och att det därmed blivit svårt att hitta p-platser annorstädes i centrala Strängnäs.

– Men det har vi kollat upp, och det stämmer inte. Att folk skulle lämna bilen vid Västerviken och sedan gå hela vägen till resecentrum känns dessutom orimligt, tycker Anders Ekman.

Stefan Pakh bor mellan Strängnäs och Läggesta och föredrar den senare stationen, där parkeringen ännu så länge är avgiftsbefriad.

– Om vi vill attrahera människor att flytta till kommunen och sedan kunna pendla till bland annat Stockholm så bör vi börja med att avgiftsbefria resecentrum, säger han.

– Det är därför jag och partiet vill att frågan utreds, avslutar Stefan Pakh.

Anders Ekman:

– Om alla löste månadskort och parkeringen var ständigt fullbelagd skulle vi få in drygt 1,7 miljoner på ett år.