Inga fler äldrekollon på Stenfasta

Ensamma pensionärer har hittat gemenskap vid Mälaren. Men till sommaren arrangerar stadsmissionen äldrekollo för sista gången. Fastigheten ska troligtvis säljas.

18 december 2018 12:06

Stockholms stadsmissions kolloverksamhet på Stenfasta gästhem utanför Stallarholmen ska upphöra.

– Vi är väldigt fästa vid Stenfasta. Det är en jättevacker fastighet vid sjön, men vi använder den ganska sällan. Det är många fler människor som söker stöd av oss nu än tidigare och vi har funderat över hur vi använder våra resurser på bästa sätt, säger Anna Johansson, Stockholms stadsmissions socialchef.

Att förlägga mer verksamhet till Stenfasta året runt är ett alternativ som har utretts, enligt Anna Johansson, men det är förenat med höga kostnader.

– Bostadshusen är äldre. Det är charmigt men har också sina nackdelar. Skulle vi fortsätta med verksamheten där så behöver vi göra stora investeringar, säger hon.

Anläggningen har varit i stadsmissionens ägo sedan 1908. Om somrarna har omkring 350 pensionärer från i huvudsak 08-området tagits emot för en eller två veckors avkoppling och social samvaro. I något mindre omfattning har också läger för barn och unga och deras familjer arrangerats. Men 2019 års kolloverksamhet blir den sista.

Under hösten fattades beslutet om att verksamheten på Stenfasta ska upphöra. Det är, enligt Anna Johansson, troligt att fastigheten ska säljas men något formellt beslut har inte fattats ännu.

Tanken är att stadsmissionen framöver ska hyra in sig på andra gårdar om somrarna för att fortsätta med läger för barn och ungdomar, som är en prioriterad målgrupp jämte personer som lever i hemlöshet. Den renodlade kolloverksamheten för äldre personer läggs ner.

– Vi riktar om till att säga att vi ska möta människor som har det ekonomiskt tufft eller lever i ensamhet, oavsett ålder, säger Anna Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Lillsebbas