Strängnäs Kommunens regler för skolskjuts har kompletterats med vad som gäller vid oförutsedda händelser, såsom dåligt väglag eller vägskador. Då kan transportören ha svårt att skjutsa barn till skolan, och det uppdaterade dokumentet gör gällande att ingen ersättning utgår i sådana fall.

Beslut om saken fattades av barn- och utbildningsnämnden på tisdagens möte, som hölls som planerat trots coronaviruset. Flera ordinarie ledamöter var frånvarande, men ersättare gick in så att nämnden var i det närmaste fulltalig.

Ett annat beslut var att utse Helena Söderqvist Lönnblad till chef för barn- och elevhälsan. Åza Tellström har tillfälligt haft tjänsten sedan Michael Martinsson, tidigare chef för Strängnäs kommuns centrum för språk och stöd, gick i pension i slutet av förra året.