Ja till FN-sten i Strängnäs: "P 10 haft en viktig roll"

På sitt senaste, tillika sista, möte beslutade kommunens kultur- och fritidsnämnd att bifalla medborgarförslaget om att resa en minnessten över veteraner i FN-tjänst.

27 december 2018 18:06

– Konstigt att det inte blivit gjort tidigare, säger Gunnar Österlund.

Han är själv gammal FN-soldat, verkade i Sinai 1977–1978, och Strängnäsbo sedan 2010.

– Jag gjorde min militära grundutbildning i Örebro, men vi tillhörde samma brigad som P 10, berättar Gunnar Österlund.

På försommaren inkom han med ett medborgarförslag om att låta resa en minnessten för veteraner i FN-tjänst.

I augusti beslutade kommunfullmäktige att remittera förslaget till kultur- och fritidsnämnden (som från och med 2019 enbart blir kulturnämnd). Frågan behandlades alltså den 18 december.

– Vi var eniga om att bifalla medborgarförslaget samt att ge kulturkontoret i uppdrag att utreda ekonomiska förutsättningar och föreslå en lämplig plats för minnesstenen, säger avgående nämndordföranden Lars Larsson (M).

Gunnar Österlund har två förslag till placering:

– Antingen i anslutning till gamla P10, regementet där flera bataljoner fått sin utbildning, eller vid Västervikstorget. Däremot tror jag inte på Ugglans park.

– I många andra städer har det rests minnestenar för FN-veteraner, men inte i Strängnäs som ändå haft en central roll i historien. Det tycker jag är märkligt.

Lars Larsson tror inte att ekonomin ska kunna sätta några käppar i hjulen för projektet.

– Det är nog en ganska modest sten som inte bör innebära någon större kostnad. Dessutom tror jag att det finns möjlighet att söka medel ur fonder. Åtminstone delar av beloppet.

Uppföljning av ärendet kommer att ske nästa år i den nya kulturnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström

Ämnen du kan följa