Det snickras och sågas för närvarande inne i museet väster om Strängnäs.

I samband med familjedagen den 25 maj invigs bergrummet.

– Under det kalla krigets dagar, med start kring 1950, grävde vi svenskar ner oss för att bygga bergrum. Det finns 65 000 bergrum med plats för sju miljoner människor i landet. Vi ska försöka visa hur de fungerar, säger Fredrik Bodin, tekniker och byggare av utställningar.

– Den här delen av Arsenalen kommer inte att vara lika öppen som övriga ytor, av naturliga skäl. Känslan ska vara annorlunda då folk går igenom här, berättar Isabella Hedenstrand Nastri.

Filmer, texter och ljud ska förstärka upplevelsen i det svagt upplysta bergrummet.

På familjedagen kommer besökarna även att bland annat kunna köpa biljetter till helikopterturer och funtrak – miniatyr-stridsvagnar.