Satsningen möjliggörs via pengar från Klimatklivet som sorterar under Naturvårdsverket.

– Därifrån får vi halva summan, konstaterar Josefine Ericsson, projektledare på teknik- och servicekontoret.

Hon säger att handläggningstiden varit ganska lång men lovar nu att komma igång med planeringen snabbt.

Artikelbild

| Josefine Ericsson, projektledare på teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun.

– Vi ska ha minst 70 platser i det inglasade garaget, de som använder det betalar en mindre summa i månaden. Vilket innebär att byggnaden hålls låst och att skjutdörrarna öppnas med exempelvis ett bankkort, berättar Josefine Ericsson.

Bygglov måste sökas, upphandlingsprocessen dras i gång, och den exakta platsen för garaget utses.

– Men det ska förstås ligga så nära själva stationshuset som möjligt, inte långt ut på någon bilparkering, säger Josefine Ericsson som författade ansökan tillsammans med Anders Ekman, stadsmiljö- och servicechef på kommunen.

Från Läggesta är det cirka tre kilometer till Mariefred och bara något längre till Åkers styckebruk. Cykelförbindelserna är utbyggda och med möjligheter att förvara tvåhjulingarna, även elcyklar, i ett garage hoppas Josefine Ericsson att pendlarna i än högre grad lämnar bilen hemma.

Artikelbild

| I somras uppskattade kommunen att det fanns cirka 50 cyklar stående vid stationen, det ser ut att vara betydligt färre i coronatider.

– Det här gör kommunen både med tanke på folkhälsan och på miljön, poängterar hon.

Anders Ekman:

Artikelbild

| Exakt var garaget uppförs är inte bestämt, men det blir i anslutning till stationsbyggnaden.

– Vi siktar på fler förbättringsåtgärder i Läggesta – exempelvis asfaltering, belysning och kameraövervakning.