Landsbygdsprojekt i Åker får fina vitsord

Föreningen Porten vill se vardagsliv, näringsliv och friluftsliv växa på och omkring Åker. Snart kan drömmen bli verklighet. Den 19 juni behandlas Portens ansökan om EU-pengar av styrelsen för Leader Södermanland.

13 juni 2019 09:14

Men vägen har inte varit helt spikrak.

Portens ursprungliga ansökan, som tidningen skrev om i mars, stötte på patrull.

– Den kändes för bred och överambitiös, därför önskade vi att presentationen skulle minskas, berättar verksamhetschefen på Leader i Eskilstuna, Kristin Vettorato.

Nu är projektet berett och kommer upp på dagordningen den 19 juni.

– Åkers styckebruk är det allra första ärendet där, berättar Kristin Vettorato.

Ser det bra ut?

– Det finns mycket positivt kring projektet, men eftersom jag inte är beslutsfattande vore det vanskligt att uttala sig.

Ylva Binder, som brinner för sin hembygd och är hjärnan bakom ansökan, har för avsikt att vara på plats i Eskilstuna.

– Det vore fantastiskt att få komma igång med hjälp av EU-pengar, men jag vill inte ta ut något i förskott, resonerar Ylva Binder som tror att en grundplåt skulle betyda att Portens framtida arbete blir mycket enklare.

Totalt har den ideella föreningen äskat om drygt 1 250 000 kronor till sitt landsbygdsutvecklingsprojekt. Syftet är att göra Åker till en bättre ort att bo, verka och leva i samtidigt som turismen ses som en viktig faktor.

– Det är ett projekt som gynnar hela bygden och tar ett helhetsgrepp, konstaterar Kristin Vettorato.

– Två tredjedelar av pengarna kommer från EU, resten från kommunala medel, fortsätter hon.

Om styrelsen godkänner ansökan går den vidare till Jordbruksverket för en sista granskning.

– Handläggningstiden där ligger på två månader, men det går att söka pengar i förskott, berättar Kristin Vettorato.

Leader har nyligen haft andra ansökningar från Strängnäs kommun uppe i form av Hornudden och ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen.

– Det bubblar mycket i den kommunen, berömmer Kristin Vettorato.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström 0152–474