Långt gångna planer på hundratals nya bostäder i Ulvhäll

Omkring 335 bostäder ska under stundande decennium kunna uppföras på båda sidor av Åkervägen i Ulvhäll.

– Läget är fantastiskt med närhet till både centrala Strängnäs och till nya resecentrum, konstaterar Peter Kavén på Kilen Bostad AB.

25 januari 2019 06:03

Kilenkrysset förvärvade den aktuella marken för ungefär ett decennium sedan, och projektet kallas för Måsen.

I höstas berättade vi att företaget tagit över driften av skruvfabriken – Hallings Metallkomponent AB – på Åkervägens högra sida.

Tanken är att just den verksamheten ska flyttas.

– Det blir säkert till Solö ute på Fogdölandet, berättar Peter Kavén.

Rivningslov finns för fyra byggnader mellan Åkervägen och Dammvägen.

– Rivningsarbetet är planerat att starta i höst, säger Klas Bayer, bygglovschef i Strängnäs kommun.

Det handlar bland annat om ytterligare en industri, ett stort förråd som Kilenkrysset begagnar sig av och en obemannad bensinstation.

– Arrendet för macken går ut under hösten, så den försvinner. Det är upp till hyresgästen att sanera, säger Peter Kavén.

Under perioden 10 december–18 januari fanns Måsen på samråd hos Strängnäs kommun. Förra måndagen anordnades ett öppet hus.

– Jag sitter just nu och går igenom åsikter från grannar och myndigheter, men än så länge är det för tidigt att dra några slutsatser, berättar Erika Svensson på samhällsbyggnadskontoret.

En ny detaljplan måste förstås till. Den är under arbete, berättar hon.

"Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom gamla Måsenområdet i Ulvhäll i Strängnäs, med fokus på närhet till grönområden och varierad bebyggelse", skriver kommunen på sin hemsida.

– Om allt går utan överklaganden ska den kunna vinna laga kraft sommaren 2020, siar Peter Kavén.

Senast följande år önskar Kilenkrysset – som i detaljplansfrågan utöver kommunen samarbetar med en arkitektbyrå – se en spade sättas i marken.

Nuvarande planförslag medger cirka 335 bostäder och ytan det handlar om är 27 000 kvadrateter.

– Det blir nio parhus och resten flerbostadshus. De ska vara mellan tre och sex våningar höga, och innehålla såväl hyres- som bostadsrätter, berättar Peter Kavén.

Kvarteret Måsen ligger bara drygt tio minuters promenad från resecentrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström

Ämnen du kan följa