Lena Thelin: "Sjukskrivningsmålet är inte realistiskt"

Att antalet sjukskrivna ska minska till 6,5 procent i slutet av året är inte möjligt, det menar HR-chefen Lena Thelin. Men arbetet för att minska sjukskrivningarna är i gång.

8 september 2017 15:32

‒Politikerna har ett ambitionsmål på 6,5 procent. Det är inte realistiskt, men i ett längre perspektiv är det möjligt, kanske till år 2021. Tittar man i riket och i Sörmland ligger nivåerna betydligt högre. I Sörmland låg sjukskrivningarna kring årsskiftet omkring 8 procent, säger Lena Thelin, och berättar att det finns ett förslag att sätta ett mer realistiskt mål för 2018.

Den största andelen av sjukskrivningarna i Strängnäs kommun finns inom utbildningskontoret och socialkontoret. Det förklaras bland annat av att det är de kontor som har flest medarbetare, samtidigt som personalen har yrken där de kommer i kontakt med barn och sjuka äldre. Att helt bli av med korttidssjukskrivningarna är därför svårt, enligt Lena Thelin.

Men en övervägande del av de sjuka är långtidssjukskrivna, omkring 60 procent. För att få bukt med det har kommunen gjort flera insatser under det senaste året. En viktig del i förändringen har varit en omorganisation på personalavdelningen.

Det tar tid att vända en sån här skuta, men det går åt rätt håll.

Lena Thelin, HR-chef i Strängnäs kommun

Avdelningen har tidigare haft en stor personalomsättning med flera otillsatta tjänster, men sedan november 2016 är alla tjänster tillsatta. Det finns fem HR-specialister som har till uppdrag att stötta kommunens chefer. De har nu också fått varsitt fokusområde, ett uppdrag att utveckla till exempel ledarskap, lönebildning eller arbetsmiljö och hälsofrågor.

‒Delar av deras arbetstid går till att jobba strategiskt. Om man bara jobbar operativt hinner man inte lyfta blicken för att se vad vi behöver för att jobba proaktivt och professionellt, säger Lena Thelin.

HR-specialisten Liselotte Flemmingsdotter har arbetsmiljön som sitt fokusområde. Hennes arbete kan till exempel handla om att se till att kommunen har tydliga styrdokument, att delta i konferenser om sjukfrånvarofrågor och tittar på goda exempel från andra kommuner.

‒Mitt uppdrag är att hitta det som kan vara nyttigt för oss och se hur vi kan använda oss av det i vår verksamhet. Det är strategiska frågor som vi inte hade möjlighet att jobba med tidigare, säger hon.

Men det är inte bara HR-avdelningen som arbetar med att minska sjukfrånvaron. I varje enhet och avdelning i kommunen har ämnet nu en prioriterad plats i arbetsplanen, den ska följas upp regelbundet och hanteras på ledningsgruppernas möten. Samtidigt pågår ett arbete med att utveckla chefernas förutsättningar och stärka ledarskapet så att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats.

‒Det ska vara tydligt att mitt arbete behövs och är värdefullt, det gör skillnad om jag är på jobbet eller inte, säger Liselotte Flemmingsdotter.

Än så länge är det en bra bit kvar till målet.

‒Vi jobbar febrilt. Det tar tid att vända en sån här skuta, men det går åt rätt håll, säger Lena Thelin.

Nya åtgärder som ska sjukskrivningarna:

2015 infördes ett nytt system för sjuk- och friskanmälan samt rådgivning till medarbetarna. Rehabiliteringsplaner, frånvarostatistik och annat samlas på en plats för att underlätta för cheferna.

Chefer får påminnelser om att ta kontakt med medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, eftersom det är något som ofta leder till långtidssjukskrivning.

Cheferna har tagit över ansvaret för att beställa åtgärder från företagshälsovården till sin personal. Tidigare gjorde HR-avdelningen det.

Under året har två projekt om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö påbörjats inom utbildningskontoret.

Arbete med att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsplats pågår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Otilia Bogen