Lurade till sig över 300 000 kronor

En 32-årig kvinna i Strängnäs kommun döms till villkorlig dom och dagsböter efter upprepade bidragsbrott.

5 december 2018 19:11

Kvinnan döms för att vid 231 tillfällen, under två och ett halvt års tid, ha lämnat oriktiga uppgifter om tillfällig föräldrapenning. Fusket ledde till att Försäkringskassan betalade ut 312 918 kronor till hennes bankkonto.

32-åringen, som är tidigare ostraffad, har erkänt handlingarna och i förhör har hon ångrat sig och tycker "att det var dumt att det blev så mycket pengar".

De oriktiga uppgifterna har bestått i att hon i ansökningarna fyllt i att hon varit hemma med vård av sjukt barn trots att hon vid dessa tillfällen antingen har arbetat, varit sjuk själv eller haft semester.

Försäkringskassan hanterar ersättningar och förmåner inom socialförsäkringen. Myndighetens uppdrag är att säkerställa att rätt ersättning betalas till rätt person i rätt tid. I uppdraget ingår också att säkerställa en god kontroll för att förhindra felaktiga utbetalningar och motverka brottsligt nyttjande av socialförsäkringen.

Myndigheten polisanmäler alla misstänkta brott, det vill säga när Försäkringskassan misstänker att en person medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat felaktiga uppgifter.

– Försäkringen är något som vi alla är med och betalar in till och vi ser allvarligt på alla former av bidragsbrott, säger Jacob Lagercrantz som är pressekreterare på Försäkringskassan.

Han kan inte uttala sig i enskilda ärenden men berättar att Försäkringskassan alltid gör kontrollutredningar när det finns uppgifter om felaktiga utbetalningar som enskilda eller annan aktör medvetet orsakat.

– Det är aldrig bra att pengar sladdar runt i systemet på det här sättet och det är något som vi ständigt arbetar för att motverka, säger Jacob Lagercrantz.

Tingsrätten väljer, trots det systematiska förfarandet och det höga beloppet, att döma till villkorlig dom och 80 dagsböter.

Utifrån kvinnans ekonomiska situation bestäms vardera dagsbot till lägsta möjliga, det vill säga 50 kronor.

För ett år sedan gjorde hon upp om en återbetalningsplan med Försäkringskassan och betalar nu av skulden med 500 kronor i månaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Serrander