Målet för Brandsta – att hindra återfall

– Det finns hjälp att få, om man är beredd att ta emot den. På Brandsta kan vi erbjuda stöd till både missbrukare och anhöriga.

Så säger Therese Linejung som ansvarar för öppenvården inom socialtjänsten i Strängnäs.

2 februari 2019 06:12

En viktig del av insatserna på Brandstas öppna verksamhet handlar om återfallsprevention, vilket är en behandlingsmetod för att hjälpa människor att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring.

Metoden utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT, och används vid olika problembeteenden som vid missbruk av droger och alkohol samt vid spelberoende. I februari drar en kostnadsfri kurs i återfallsprevention i gång på Brandsta.

– För många med missbruksproblem kan det vara ett stort steg att bara ta sig ut och träffa andra. Den öppna verksamheten på Brandsta är en plats för gemenskap och ett ställe där det går att hitta stöttning från människor som brottas med samma utmaningar som en själv, säger Therese Linejung.

Hon är chef för individ- och familjestödsenheten inom Strängnäs kommun och ansvarar för öppenvården inom socialtjänsten. Hon säger att kommunen har flera verktyg för att stötta personer med missbruksproblem.

– Det finns hjälp att få om man är beredd att ta den. Den hjälpen omfattar också närstående till personer med beroende.

Enligt Therese Linejung kan anhöriga ha en stor inverkan på en missbrukares tillfrisknande och de kan även själva ha stora bekymmer då de är medberoende. De stående inslagen på Brandsta, med olika former av möten för beroende och medberoende, kan vara en viktig väg att välja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Serrander