Miljoner till skydd av kyrkor

Strängnäs stift får 27,8 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning för 2020. Pengarna kan bland annat komma att användas till ökad säkerhet i spåren av domkyrkokuppen.

13 juni 2019 06:14

– Det är rätt mycket installationer av brand- och inbrottslarm. Även en del ansökningar om ny förvaring av inventarier, säkerhetsskåp och liknande. Det är väl delvis ett resultat av det som hände i domkyrkan förra sommaren, säger stiftsantikvarien Dag Forssblad.

Regeringen har i sin budgetproposition avsatt 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Totalt i landet uppgår den kyrkoantikvariska ersättningen till 460 miljoner kronor, varav Strängnäs stift får 27,8 miljoner kronor.

– Vi sitter nu och förbereder ett fördelningsförslag som ska upp i vår stiftsstyrelse i september. Det är stiftsstyrelsen som beslutar om fördelningen, säger Dag Forssblad.

– Generellt kan man säga att vi gör allt vad vi kan för att fördela pengar till klimatskyddsåtgärder. Det vill säga åtgärder på tak, fasader och fönster så att man håller fukten ute.

Stiftet har inte fått in några ansökningar om omfattande åtgärder från Strängnäs.

– Eskilstuna pastorat söker en del. De har en del ansökningar om inventarier och annat, säger Dag Forssblad.

Eskilstuna pastorat har bland annat ansökt om medel till en större åtgärd i form av renovering av tak och fönster på Öja kyrka.

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 gjordes en överenskommelse om att kyrkan ska få kyrkoantikvarisk ersättning av staten. Ersättningen är en kompensation för det ansvar som kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe