Moderater hoppar av sina uppdrag i protest

Två politiker lämnar olika uppdrag, som en följd av hur ordförandeskapet i barn- och utbildningsnämnden hanterats inom Moderaterna.

31 januari 2017 18:35

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, moderaten tisdagskvällens extrainsatta sammanträde beslutade nämnden att partikamraten Maria Antropowa Ehrnfelt är den som ska svinga klubban under perioden 1 februari–31 mars.

‒Patric är entledigad från alla sina uppdrag just nu. Det pågår en process internt i partiet och jag tror att vi ganska snart kan ge besked om hur det kommer att bli framöver. Nu handlar det om ersättarrollen i barn- och utbildningsnämnden och med stor sannolikhet kan det uppdraget bli betydligt kortare än två månader, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Maria Antropowa Ehrnfelt har varit ersättare i barn- och utbildningsnämnden sedan hösten 2015. Att hon fick uppdraget som tillfällig ordförande var droppen som fick bägaren att rinnga över för Cecilia Siösteen (M).

‒Man går förbi oss ordinarie moderater i nämnden och ger uppdraget till en ersättare, det var sista spiken i kistan för min del, säger hon.

Förslaget om att utse Maria Antropowa Ehrnfelt till tillförordnad ordförande togs fram under ett möte med moderaterna i barn- och utbildningsnämnden på torsdagskvällen, som följdes av ett möte med den moderata kommunfullmäktigegruppen.

På måndagen meddelade Cecilia Siösteen Strängnäs kommun att hon avsäger sig sina politiska uppdrag med omedelbar verkan, vilket också inkluderar en ersättarplats i fullmäktige. Men hon understryker att hon under en längre tid har funderat på att lämna kommunpolitiken.

‒Jag känner att jag inte kan stå för den icke-politik som vi bedriver tillsammans med sossarna i barn- och utbildningsnämnden. Sedan finns det interna problem inom partiet. Det är toppstyrt och lågt i tak, säger Cecilia Siösteen.

Även Lars Larsson (M) har lämnat ett av sina uppdrag för partiet, som en följd av hur ordförandeskapet i barn- och utbildningsnämnden har hanterats. Han har suttit med i den fullmäktigegruppstyrelse som, enligt hans uppfattning, borde ha diskuterat frågan om en tillfällig ersättare för Patric Johansson.

‒Gruppstyrelsen har upphört att fungera. Jag har annat att göra än att lägga min tid på något som inte fungerar, säger Lars Larsson som meddelade sitt beslut till partiet under helgen.

Jacob Högfeldt säger att han har "full respekt" för Cecilia Siösteens och Lars Larssons beslut.

Hur står det till inom Moderaterna?

‒Det finns meningsskiljaktigheter i vissa frågor. Det får man ha respekt för, och det har vi respekt för.

Maria Antropowa Ehrnfelt konstaterar att alla moderater i nämnden och fullmäktige bjöds in till de två gruppmötena, och att det varit fritt fram att föra fram andra förslag för ordföranderollen.

‒Jag har ingen prestige i det. Någon måste axla rollen, det är en oerhört viktig nämnd och det måste finnas någon på ordförandeposten för att arbetet ska fungera smidigt. Det är tråkigt om någon känner sig förbigången men det var ju inget annat namn som kom upp i diskussionerna, säger hon.

Utöver att vara ersättare i barn- och utbildningsnämnden är Maria Antropowa Ehrnfelt ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Hon arbetar som nämndsekreterare i en annan kommun, och säger att hon genom sitt yrke är väl insatt i hur kommunala förvaltningar fungerar och hur den politiska gången ser ut.

‒Jag förbereder mig inför det här uppdraget genom att ta hjälp av duktiga människor runt omkring mig. Läser på gör jag alltid inför en nämnd, men som ordförande gäller det att vara ännu mera påläst och ha koll på läget, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa