Nästan samtliga bidrag i arkitekttävlingen sågas: Gräsliga

‒Jag har sett samtliga förslag. Det ena är gräsligare än det andra!

Så säger Per Ahlander apropå den pågående arkitekttävlingen Projekt domkyrkoberget.

6 mars 2018 08:22

Han sitter i styrelsen för intresseorganisationen Sveriges arkitekters hemsida som inte på ska blandas ihop med ovannämnda intresseorganisation.

Så här ser juryn ut

Dessa nio personer ingår i juryn som jobbar med projektet:

Christofer Lundgren, domprost Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Lars Johnsson, 1:e vice ordf. stiftsstyrelsen, Strängnäs stift.

Fredrik Selander, stiftsdirektor, Strängnäs stift.

Birgitta Wrede, ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Birgitta Rubenson, vice ordf. kyrkorådet, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Jacob Högfeldt (M), ordf. kommunstyrelsen, Strängnäs kommun.

Kerstin Barup, professor arkitektur, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Christoffer Harlang, professor arkitektur, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Åsa Ehn Hillberg, landskapsarkitekt, utsedd av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!