Tidningen har under lång tid berättat om stök och eskalerande skadegörelse på Åkerskolan, med ett 30-tal anmälningar under sommaren och bland annat utökad bevakning av kommunens fastighetsbolag.

Förstörelsen, främst krossade fönsterrutor, utförs nästan uteslutande efter skoltid, på kvällar, nätter och helger.

Nu samlas krafterna för att dra åt snaran kring buset – eller snarare förebygga fortsatt stök genom att bilda tätare maskor i samhällets skyddsnät.

Artikelbild

| Krossade fönster för hundratusentals kronor fick kommunens fastighetsbolag SFAB att i somras utöka bevakningen vid Åkerskolan.

– Vi kommer att göra allt vi kan polisiärt, men vi behöver draghjälp från andra aktörer i samhället, konstaterar kommunpolis Peter Sigurd.

Han berättar om en intensiv samverkan bakom kulisserna de senaste par veckorna, med Strängnäspolisen, kommunens trygghetssamordnare, skolrepresentanter, väktarbolag, socialtjänsten och kommunens fritidsgårdar med Team ungdom.

– Nu har vi en linje, en plan för hur vi ska arbeta framåt, sammanfattar Peter Sigurd.

En slutsats i gruppen är att oroligheterna inte omfattar hela Åkers styckebruk och att det egentligen inte handlar om just skolan – utan om platsen som sådan.

Artikelbild

| På dag- och skoltid är det i regel stillsamt på Åkerskolan.

Förutom stärkt samverkan med ökad lokal närvaro och hembesök hos berörda ungdomar, blir det därför också kameraövervakning vid skolan.

– Den kan vara på plats så snart som inom en vecka, säger Peter Sigurd som efterlyser ett ökat föräldraengagemang:

Artikelbild

| "Till dig som är ung och väljer att begå brott: Vi vet att det är viktigt att bli sedd, hörd och bekräftad speciellt som ung, men att ägna sig åt skadegörelse eller annan kriminalitet är fel sätt. Du formar din egen framtid just nu, det kan bli svårt om inte omöjligt att skaffa ett arbete, körkort om ens bostad om några år!" skriver kommunpolis Peter Sigurd på Strängnäspolisens Facebooksida.

– En del inblandade är under 15 år och ibland träffar vi på riktigt unga personer som är ute långt senare än de borde. Det behövs fler vuxna ute i samhället. Inte för att avlasta oss, utan för att vi vet att det har en lugnande inverkan, säger han och menar att det är föräldrarnas ansvar att veta var deras unga är på kvällarna, vilka de umgås med och vad de gör.

Även kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) trycker på vikten av samverkan och engagemang:

– Det som pågår i Åkers styckebruk är en angelägenhet för oss alla – kommunen, polisen, Åkersborna och kommuninvånarna i stort. Den grupp ungdomar som i huvudsak står bakom den senaste tidens skadegörelse är därmed vårt gemensamma ansvar.

Åkerskolans rektor Anders Petersson är inne på samma linje:

– Glädjande – vi är en del i detta, men det är en fråga för hela samhället vilket vi nu ser ett fortsatt arbete och samverkan kring.

Utöver den nya stärkta samverkan fortsätter det långsiktiga arbetet med lokala Bråmöten där – förutom ovan nämnda aktörer – även lokala föreningar och Svenska kyrkan ingår.

Polisen tar gärna emot tips om skadegörelsen och den som vill engagera sig kan kontakta kommunens trygghetssamordnare Marita Andersson.