Ödehus kan bjuda in till liv på Strängnäs landsbygd

Ödehus kan hyras ut, säljas eller göra nytta på andra sätt. Det menar Liberalerna Strängnäs, som vill att kommunen bidrar till att fylla dem med nytt liv.

19 maj 2019 06:05

När Falkenberg och Örnsköldsvik inventerade hur många ödehus det fanns i kommunerna, hittade de över 2 000 hus som stod tomma. Ägarna kontaktades med frågan om vad de ville göra med sin fastighet – allt för att dra igång processer och möjliggöra för fler att bo och verka på landsbygden, vilket också blivit resultatet.

Det enligt Liberalerna Strängnäs, som i en motion till fullmäktige tycker att kommunen borde göra likadant: Inventera ödehus och i samverkan med mäklare kontakta ägarna för att informera dem om olika möjligheter att hyra ut, sälja eller hitta nya användningsområden.

"Vi vet att det finns ett intresse att flytta till alla våra kommundelar. Dessa oanvända fastigheter är hämmande för utvecklingen. Vi kan använda denna resurs bättre och därmed minska bostadsbristen. Det ligger dessutom i tiden att leva på landsbygden och i mindre samhällen, att odla, ägna sig åt byggnadsvård, leva klimatsnålt, komma bort från jäkt och stress i större samhällen, ge barnen närhet till naturen och utnyttja befintliga bosättningar som ofta är gediget byggda." Det skriver Margaretha Furustrand och Erik Wallenberg.

De tar också upp att det genomförts flera regionala projekt för att vägleda kommunala handläggare i hur de ska hantera just ödehus, som kan bli en säkerhetsrisk och kräva kommunala resurser.

Motionen tas upp på fullmäktiges möte den 27 maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin