Påstådd förorening ska inte undersökas

Fastighetsägaren behöver inte gräva i marken efter det anonyma vittnesmålet om tunnor med kemikalier som grävts ner nära Mälaren. Politikerna har upphävt sitt tidigare beslut.

3 juni 2018 16:47

En man som vill vara anonym menar att en miljöskandal är begravd i närheten av Mälaren. Enligt hans uppgifter ska hundratals tunnor med kemikalier ha grävts ner vid en tidigare tillverkning i Strängnäs kommun under 1980- och 90-talen.

Tidningen skrev om saken i april, efter att samhällsbyggnadsnämnden enhälligt hade beslutat att fastighetsägaren skulle ta hjälp av en oberoende konsult för att undersöka marken.

– Får vi en anmälan om en sådan här misstanke så måste vi undersöka hur det ligger det. Det finns avskräckande exempel i Sverige. Vi vill inte ha ett nytt Teckomatorp, sa nämndens ordförande Lennart Andersson (S) till tidningen då.

Men två månader senare, på samhällsbyggnadsnämndens möte den 30 maj, har politikerna nästan lika enhälligt bestämt att föreläggandet ska återkallas. Yvonne Knuutinen – den politiskt obundna ledamot som den anonyma mannen vände sig till för att myndighets-Sverige skulle agera – berättar att hon var den enda som protesterade.

– Det är ett stort svek mot medborgarna och nästa generation. Jag har aldrig påstått att det är en konstaterad förorening på platsen men det finns ett trovärdigt vittne som säger det, och det är något vi måste kontrollera. Jag kan inte förstå att resten av nämnden tycker att vi har råd att låta bli.

Hon är besviken över vändningen, och upprörd över att ärendet presenterades först i anslutning till sammanträdet.

– Beslutsunderlaget är daterat den 25 maj så man hade kunnat skicka ut det i förväg. Nu fanns det ingen chans att förbereda sig, säger Yvonne Knuutinen.

I beslutunderlaget står det att det i mars "saknades tillräcklig utredning i frågan om rätt adressat för föreläggandet". Men nämnden har inte fattat beslut om att förelägga någon annan adressat att utföra markundersökningar.

– Det är inte fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig, utan man måste gå tillbaka till företaget som drev verksamheten och se om några som är juridiskt ansvariga lever och i så fall lägga det på dem, säger ledamoten Hugo Rundberg (C), som tillägger att han ångrar sitt ställningstagande i mars.

– Jag inser att det beslutet var överilat. Bedömning nu är att det inte finns anledning att gå vidare med det här. Förvaltningen har fått vittnesmål från en massa människor som jobbade där på den tiden, som säger att det är omöjligt att några tunnor skulle ha grävts ner där utan att någon hade sett det, säger han.

Tidningen har sökt Lennart Andersson (S) och Magnus Stuart (M), ordförande respektive vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa