– Det har varit snabba ryck. Vi började innan elever och personal anlänt, säger Peter Sigurd, kommunpolis.

I torsdagens tidning berättade han om planerna på omedelbara åtgärder för att stävja den täta vandaliseringen i och kring skolan.

– Jag vill inte säga var kamerorna placerats och hur många det är, men vi måste markera var de sitter. De finns på de byggnader som vi bedömer varit mest utsatta.

Det handlar nu om ett tillfälligt tillstånd utfärdat av polisen. Strängnäs kommun får jobba för att tillståndet ska bli permanent.

– Antalet kameror, som är avancerade, kan både minskas och öka i närtid. Det vi gör nu är en tillfällig lösning men arbetet med att stävja vandaliseringen är långsiktigt, poängterar Peter Sigurd.