Stallarholmen ska få ett digitalt vardagsrum – för alla

Ett digitalt vardagsrum, där invånare, besökare och potentiella inflyttare kan prata om allt från tomatplantor och smultronställen, till turist- och fritidstips. Det snickras fram just nu.

15 maj 2019 06:30

Drömfabriken i Stallarholmen har beviljats knappt 300 000 kronor från Leader Södermanland, för att skapa ett digitalt vardagsrum.

Orten har redan en officiell hemsida som drivs av föreningen Stallarholmens nätverk, med information om exempelvis boende, fritid, näringsliv och annat matnyttigt. Den sidan läggs ner men materialet behålls – och flyttas över till en ny, mer interaktiv och användarvänlig sida.

Det förklarar Barbara Kjellström – i fjol inflyttad Stallarholmsbo, författare och webbdesigner – som fått uppdraget att projektleda den nya hemsidans tillkomst. Bakom satsningen och samordningen står Drömfabriken.

– Vi vill skapa en sajt som interagerar med befintliga invånare, gamla och unga, de som funderar på att flytta dit, turister och besökare. Alla ska de kunna träffas på ett enda ställe. Tänk dig ett vardagsrum, fast digitalt, säger Barbara Kjellström.

Hon förklarar att hemsidans exakta innehåll och utformning ska växa fram i nära samråd med en projektgrupp och en referensgrupp.

– Vi kommer att hämta in mycket information från dem som är gamla Stallisbor. Mitt bidrag blir att jag har nya ögon som inte känner till Stallarholmen sedan tidigare.

Möjligt nytt innehåll kan bli exempelvis en köp- och säljsida, porträtt på Stallarholmsbor, en bank med gamla fotografier och möjlighet till samordning av diverse vardagliga bestyr.

– Säg att du har massor av äpplen eller tomatplantor som du vill skänka eller byta bort. På sajten kan folk börja prata med varandra, så att de sedan känner igen varandra på Ica och kan fortsätta prata där.

Projektet med att skapa det digitala vardagsrummet, som ska heta stallarholmen.se, löper från 1 maj i år och under hela 2020.

– När vi lämnar över den nya sajten till Stallarholmens nätverk ska den ha intäkter nog för att gå runt. Det blir en del i projektet, att hitta former för det, säger Barbara Kjellström.

Inom Leaderområdet Södermanland har de senaste åren flera projekt i eller med anknytning till Strängnäs kommun beviljats stöd. Här är några exempel:

Grönsaker på friland knöt ihop lantbruksföretag med arbetssökande och nyanlända personer. Agroöst ideell förening fick drygt en miljon kronor under 2018.

Gårdsbutik med egen- och lokalproducerat kött på Västra Ekeby utanför Mariefred, med målet att öka djurhållningen och hålla markerna öppna. Martin Brolin fick 473 000 kronor för första halvåret 2019.

Livskvalitet i Sörmland sträcker sig över åren 2017–2021 och syftar till att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Handikappföreningarna Sörmland har beviljats nästan två miljoner kronor för projektet.

Jordbruksverkets nuvarande landsbygdsprogram ”Lokalt ledd utveckling” omfattar åren 2014–2020. Inom Leader Södermanland finns medel för projekt inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin