Stiftelse får hjälpa äldre och sjuka i hela kommunen: "Har förbättrat deras vardag"

Nu har äldre och sjuka med behov av ekonomiskt stöd till exempelvis tandläkare, vård, glasögon eller skor möjlighet att söka det, oavsett var i kommunen de bor.

26 februari 2019 19:33

Ivan Lindströms stiftelse har sedan 2001 kunnat ge tillfällig ekonomisk hjälp till ålderspensionärer och långtidssjuka med sjukersättning – i Mariefred.

– Vi har under de 18 åren kunnat lämna betydande summor i tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande och därmed förbättrat deras vardag och livskvalitet, säger stiftelsens ordförande Börje Löwhagen i ett pressmeddelande.

Nu vill, och får, stiftelsen hjälpa behövande i hela Strängnäs kommun. Det sedan Kammarkollegiet har sagt ja till stiftelsens ansökan om ändrad verksamhet.

Nu pågår en planeringsperiod, konstaterar stiftelsen: "Vi expanderar våra kontaktnät. Vi för samtal med Strängnäs kommun, socialkontor, vård, omsorg, tandvård, Svenska kyrkans församlingar och pensionärsorganisationerna PRO och SPF, för att informera om den utvidgade hjälp Ivar Lindströms stiftelse inom kort kan erbjuda."

Stiftelsen har två ansökningsperioder, med utdelning vår och höst. Ansökningshandlingar finns bland annat på kommunens hemsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin