Stadens entré beräknas byta skepnad så markant att kommunen valt att redan nu, långt innan en detaljplan tagit form, bjuda in medborgarna till samråd.

Till sin och allmänhetens hjälp har kommunen anlitat tre arkitektfirmor som fått lämna in var sitt förslag på hur exempelvis bostäder, verksamheter, grönytor, gator och lekplatser ska utformas.

– Ibland utlyser vi ju en arkitekttävling, men det här är inte en sådan. Förslagen ska inte tävla mot varandra och inget av dem kommer att ”vinna”. Tanken är att man ska kunna plocka russinen ur kakan, poängterar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart (M).

Artikelbild

| Planarkitekten Lovisa Ehrlin är ansvarig handläggare på samhällsbyggnadskontoret och Magnus Stuart (M) är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Deltagande byråer är Kjellgren-Kaminsky, AL studio och Alma, som fått 150 000 kronor vardera för uppdraget. Under torsdagen ställdes deras förslag ut i kommunhusets entré, på Multeum och på kommunens hemsida – och till veckan är det öppet hus, just på resecentrum.

Bostäderna föreslås bli 300–500 till antalet – allt från suterrängbyggda enplanshus till sex våningar höga flerfamiljshus. Befintlig natur bevaras delvis och lyfts fram i förslag på exempelvis gröna parker, levande tak, växthus och slingrande stigar.

– Det kan och ska bli ett oerhört attraktivt bostadsområde, med verksamhet och service, säger Magnus Stuart.

Själva vattentornet kommer att behålla sin konstruktion och funktion, men kan komma att byta utseende.

Artikelbild

| Arkitektförslagen ställs nu ut i kommunhusets entré, på Multeum, på kommunens hemsida och till vecka vid ett fyra dagar långt öppet hus på resecentrum.

Att kommunen låter arkitekter gestalta något så fritt och så långt i förväg är ovanligt. Senast var tidigt i planeringen av Strängnäs resecentrum, konstaterar Magnus Stuart.

– Ju mer förankring vi har bland medborgare och företagare, desto snabbare kan arbetet gå senare i processen.

Hur snabbt vattentornshöjden bebyggs är för tidigt att säga.

– Det här kommer att, och behöver få, ta tid. Vi kommer nog inte se något hända på plats på ett par år, säger han och konstaterar att området sedan kommer att växa successivt, i takt med exempelvis konjunktur och efterfrågan.

– Befolkningen växer och det finns ett stort intresse för att bo och etablera sig i Strängnäs. Det här är ett sätt att möta den efterfrågan, säger Magnus Stuart.

Öppet hus blir det den 16–19 september, då politiker och tjänstemän finns på plats klockan 15.00–18.00.

Synpunkter på arkitektförslagen – eller helt egna idéer – kan lämnas in skriftligt eller digitalt och ska vara kommunen tillhanda senast den 27 september.