Telejätte anmäler Strängnäs kommun för brott

Strängnäs kommun bryter mot lagen om offentlig upphandling. Det anser Telenor som anmält beslutet att ge ett flermiljonerskontrakt till Telia.

4 augusti 2019 08:34

I april i år annonserade kommunen ut en offentlig upphandling av telefoni- och kommunikationstjänster för verksamheten, inklusive Strängnäs fastighets AB och Strängnäs bostads AB.

I dagsläget har kommunen två olika avtal, med Telia respektive Tele2. Upphandlingen gällde ett sammanslaget, treårigt kontrakt från och med den 1 oktober i år. Det nya systemet ska också ta över kommunväxeln, vilket beräknas ”frigöra interna resurser”.

När anbudstiden den 2 juni löpte ut hade tre anbud inkommit – från Telia, Telenor och Tele2.

Efter tekniska justeringar med prisavdrag under utvärderingsprocessen, landade anbuden på mellan 4,8 och 6,4 miljoner kronor.

Det lägsta och bästa anbudet utifrån förhållandet mellan pris och kvalitet bedömdes Telia ha, vilket kommunen meddelade bolaget den 3 juli.

Telenor, som lämnat det näst lägsta budet, anser dock att beslutet bryter mot lagen om offentlig upphandling och har begärt en överprövning i Förvaltningsrätten i Linköping. Bolaget vill att anbuden omvärderas och att Telias anbud utesluts – alternativt att hela upphandlingen görs om.

Telenor anser att Telias anbud inte uppfyller alla måste-krav i upphandlingsunderlaget – mer specifikt integrationen med kommunens befintliga ärendehanteringssystem Artvise.

Telenor uppfattade att anbudsgivare måste ha ett partnerskap med Artvise, vilket såväl Telenor som Tele2 har – men inte Telia. Hade ett partnerskap inte varit ett krav hade Telenor kunnat utforma sitt anbud annorlunda, skriver bolaget i sin klagan.

Kommunen ser dock ingen anledning att skrota Telias anbud och konstaterar i sitt yttrande till förvaltningsrätten att partnerskap med Artvise inte var ett krav – bara att det nya systemet kan integreras med det nuvarande. Det säger sig Telia kunna.

I ett mejl till kommunen skriver bolaget att det redan har integrerat andra telefonsystem med Artvise, utan att vara partner.

Kommunens svar till förvaltningsrätten inkom den 19 juli och Telenor har till och med den 13 augusti att bemöta det. Efter det kan bollen komma att gå tillbaka till kommunen igen, så ärendet kan dra ut på tiden.

Brott mot lagen om offentlig upphandling kan leda till böter, en upphandlingsskadeavgift som tillfaller staten, på maximalt tio procent av kontraktsvärdet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin