Vandaliserad skola i Åker i fokus: "Ett fåtal förstör för många"

Vandaliseringen, främst på och kring skolan, hamnade i fokus när brottsförebyggande rådet i Åker på tisdagskvällen sammanstrålande i Folkets hus.

– Det är ett fåtal yngre personer som förstör för väldigt många andra, säger Ylva Binder.

28 november 2018 17:22

Åkersprofilen deltar alltid på Brå-mötena i egenskap av ordförande i föreningen Porten som sköter uthyrningen av Folkets hus.

I övrigt närvarade denna gång bland andra Marcus Gökstorp, lokalchef på Strängnäs fastighets AB, Anders Petersson, Åkerskolans rektor, Marita Andersson, trygghetssamordnare på Strängnäs kommun, och områdespolisen Sanna Granbeck.

– Vi har två Brå-möten per termin i de olika kommundelarna, säger Marita Andersson.

– Naturligtvis kom det här mötet lägligt med tanke på den omfattande skadegörelsen på Åkerskolan, fortsätter hon.

Det finns många idéer om hur man ska göra samhället tryggare och få bukt med vandaliseringen.

– Jag och polisen ska göra en satsning för att få igång fler grupper av grannsamverkan och då är skolområdet innefattat, säger Marita Andersson.

Hon nämner även lampor med rörelsedetektorer vid Åkerskolan.

– Jag får rapporter varje morgon från Securitas, och det är väldigt tråkigt att hela tiden få höra vad som händer i Åker. Synd att skattepengar ska gå till lagningar och inköp. Pengarna borde kunna användas till annat.

Det senare håller förstås Ylva Binder med om.

– Jag kan tänka mig att den summan skulle räcka till åtskilliga biljard- och pingisbord. Jag ville veta exakt vad all skadegörelse på skolan kostat. Marcus Gökstorp lovade att ta fram en siffra och återkomma.

Ylva Binder är mor till två pojkar som går på skolan.

– Att komma dit efter en helg och se skadegörelse är inte bra för moralen, konstaterar hon.

Hur var mötet annars?

– Mycket bra, ett av de bättre som vi har haft. Vi är överens om väldigt mycket. Grannsamverkan finns redan på orten, vi har "många ögon". Men samverkan är inte alltid officiell.

Ylva Binder är säker på att det är en liten klick ungdomar som inte har så mycket göra som ligger bakom skadegörelsen.

– De är inte över 18 år. Så ansvaret måste även ligga på föräldrarna som måste ha en bättre kontakt med sina barn.

Om alla jobbar tillsammans tror Ylva Binder att de skyldiga kan identifieras.

– Vi måste bli bättre på att samarbeta och på att hålla koll.

Minst 20 händelser som har med skadegörelser på Åkerskolan har polisanmälts under innevarande år.

Områdespolisen Sanna Granbeck är förstås medveten om problemen och framhåller som sagt samverkan grannar emellan som ett bra initiativ för att komma till rätta med problemen:

– Det finns goda krafter och en lojalitet på orten – man ställer upp för varandra i Åker. Men många barn och ungdomar mår dåligt av att se sin skola vandaliseras, förklarar Sanna Granbeck.

Tidningen har sökt såväl Marcus Gökstorp som Anders Petersson.

– Åkerskolan kommer att gå ut med information om läget till alla föräldrar, poängterar Marita Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström