I coronavirusets spår är många av kommunens medarbetare hemma antingen sjuka, med lindrigare symtom eller för vård av barn. Men samhällsviktiga verksamheter såsom äldreomsorg och funktionshinderomsorg måste fortlöpa – och nu går kommunen ut med en jobbannons om timvikarier.

"Som timvikarie inom socialkontoret kommer du att placeras på de verksamheter som är i behov av personal. I och med coronavirusets framfart kan behovet på verksamheterna se annorlunda ut från dag till dag, vilket innebär att du kommer bli placerad där du behövs som mest", står det i annonsen.

Verksamhetsområden som är aktuella är hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen samt LSS-boende, kommunal psykiatri och personlig assistans inom funktionshinderomsorgen.

Det krav som ställs är tidigare erfarenhet av serviceyrken. Den som söker måste också vara frisk och symtomfri, samt dela kommunens värdegrund om utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.

Coronapandemin har skapat en varselvåg i Sverige och Sörmland, vilket tidningen har berättat tidigare. Det finns flera exempel på kommuner och regioner som gör som Strängnäs kommun. Exempelvis erbjuds permitterad ombordpersonal från flygbolaget SAS en intensiv vårdutbildning för att kunna avlasta vården i Stockholm, och i Krokoms kommun erbjuds tidigare hotellpersonal förstärkningsjobb inom omsorgen.

Tidningen har sökt företrädare för Strängnäs kommuns bemanningsenhet.