Byggföretagen pekar hellre finger än hanterar problemen

Debatt 12 mars 2023 20:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Byggbranschen måste ha nolltolerans för medvetet fusk" i EK 2/3.

Representanter för arbetsgivareföreningen Byggföretagen ger i en insändare uttryck för vånda inför den kommande avtalsrörelsen och kräver återhållsamhet i lönekraven, samt flexibla avtal vad det nu är. Man uttrycker även oro över den osunda konkurrens som kommer i spåren av den arbetslivskriminalitet som tillåtits bre ut sig i vår bransch. Men i stället för att komma med konstruktiva lösningar pekar man hellre finger och skyller på andra.

Att Byggföretagen ändå inser problemen som finns i branschen är välkommet då vi från fackföreningshåll länge larmat om den kriminalitet som länge plågat byggbranschen. Under lång tid försökte vår motpart spela ner allvaret, och våra krav om huvudentreprenörsansvar och ökad ordning och reda möttes först av resolut motstånd. På senare år har dock utvecklingen varit så kraftig att ingen längre kan blunda, och även arbetsgivarparten kommit till insikt. Gott så, det är bara tillsammans som vi kan få byggbranschen på fötter och köra ut de kriminella element som konkurrerar ut seriösa bolag.

Vi är helt överens om att branschen har stora problem med företag som inte vill följa våra avtal inom byggsektorn. Men Byggföretagens slutsats blir obegriplig när de ger facken skulden för problemen och den osunda konkurrensen, då vi tecknar så kallade hängavtal med de som bedriver verksamhet inom våra avtalsområden. 

Denna nya position som Byggföretagen ger uttryck för står i direkt strid med det uppdrag vi båda har som parter på svensk arbetsmarknad, nämligen att se till att vår del av arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal. Facken i byggsektorn har inte lyxen som Byggföretagen, att likt gamla herrklubbar pröva ett företags lämplighet att bli medlem. Det innebär i klartext att vi måste teckna avtal med de företag som Byggföretagen ratar men som ändå bedriver verksamhet, ibland efter att tvingats vidta stridsåtgärder. 

Vi gör detta för att de som jobbar där inte ska stå utan skydd och för att företagen över huvud taget ska kunna kontrolleras. Ironin blir total när dessa företag, som våra ombudsmän lägger ner enorm tid på att granska, sedan anlitas som underentreprenörer av Byggföretagens medlemsföretag.

Det är alltid skönt att peka finger och tycka att andra ska städa upp det man ställer till med. Men i den här avtalsrörelsen ska vi hitta en bättre lösning.

För Byggföretagen sätter faktiskt huvudet på spiken när de skriver att det behövs mer avtalsövervakning i branschen. Vi delar den bedömningen och ser även behov av ett fördjupat samarbete med polis och övriga myndigheter. Låt oss i kommande avtalsrörelse bli överens om hur vi åstadkommer och finansierar en sådan. En granskning där fack och arbetsgivare delar på arbetet och gemensamt kör ut fuskarna ur branschen. Det skulle göra er till en del av lösningen i stället för en del av problemet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa