Jämställdhet nås inte bäst i samarbete med SD

Debatt 18 september 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska Sverige bli jämställt krävs det maktskifte, det skrev tre företrädare för Liberalerna i Eskilstuna-Kuriren (21/8). Inom Centerpartiet är jämställdhet en politisk hörnsten. Vi har dock tydliga reservationer mot det största partiet i underlaget för en högerregering, nämligen Sverigedemokraterna. Låt oss se en aning närmare på jämställdheten och SD. 

 

”På kollektiv nivå finns det biologiska skillnader mellan kvinnor och män […]” skriver SD i sitt principprogram (2019) och sträcker ut resonemanget till att gälla föräldrapolitik, där kärnfamiljen särskilt upphöjs och sägs vara så stark på grund av dessa, tydligen enligt SD definierade, skillnader och ”olika perspektiv” mellan könen, vilket betyder att män och kvinnor tenderar att ”göra saker på olika sätt ”. I andra sammanhang i nämnda principprogram skriver SD varmt om ”1960-talet” och ”fram till 1975”. 

Man kan fråga sig vad detta skulle betyda inom familjepolitiken och fördelningen av uttagna föräldradagar mellan kvinnor och män. I samma anda vill SD kraftigt minska feministisk forskning inom akademin. Tvärtom ska politiker (läs SD) bestämma vad som är relevant att forska kring.

Likt Maj-Lis Lööw (S) konstaterar i sin ytterst insatta replik på samma debattartikel, är det lätt att se dels att L har mycket av bra politik på jämställdhetsområdet, dels att det vore bra att komma överens om ytterligare (liberala) satsningar på jämställdhet, ett område som kräver ständig fokus och förbättrade förslag. 

 

Vi i C är dock inte överens med L i regeringsfrågan. Den borgerlighet som L vill tillhöra är en helt annan än den Alliansen var – numera ett socialkonservativt projekt, där socialliberalismen, feminismen och ekologismen får ge vika. Många inom L oroade sig under partiets landsmöte i november 2021 för samarbetet med SD genom hela 27 motioner, till stor del i fråga om jämställdheten.

Frågan återstår hur Liberalerna tänker sig ett mer jämställt samhälle med en högerkonservativ regering. Jämställdhetsarbetet är tvärtemot hotat i en regering med SD på kommandobryggan. Exempelvis förespråkar SD i sin senaste budgetmotion en omedelbar nedläggning av Diskrimineringsombudsmannen och Jämställdhetsmyndigheten samt minskade satsningar på integrationsstärkande insatser och därmed det förebyggande arbetet. 

C menar i stället att det genom ett gediget jämställdhetsarbete inom vården, för rättslig och ekonomisk frihet samt för högre utbildningsnivå uppstår synergieffekter, som leder till förstärkt förebyggande arbete, minskad utsatthet för kvinnor och tillbakaträngd gängkriminalitet. 

 

Centerpartiet är ett socialliberalt, grönt och feministiskt parti där intresset för jämställdhetsfrågor är grundmurat. Vi vill skapa ökad trygghet från våld för alla kvinnor och barn och en jämställd vård i hela landet med särskilda satsningar på förlossningsvården. Jämställda löner och ökat företagande bland kvinnor, så även bland utrikes födda kvinnor, står likaså i fokus. I Eskilstuna vill vi också verka för ett långsiktigt stöd till kvinno- och tjejjourer. 

Just nu har C kampanjer mot våld i nära relationer och mot hedersvåld. Inom SD fanns det en företrädare, som så sent som i juni yttrade: ”Vad har kvinnan gjort för att en man ska slå en kvinna? Det är en viktig tanke.” Centerpartiet svarar: Män som slår kvinnor ska låsas in.

 

Leena Kumpula (C)
Eskilstuna

Jonas Franzon (C)
Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Ingen gripen efter utpressning, misshandel och vapenbrott ✓Åklagaren: "Men vi är inte på ruta noll" ✓Kvinna släpptes

Ingen gripen efter utpressning, misshandel och vapenbrott ✓Åklagaren: "Men vi är inte på ruta noll" ✓Kvinna släpptes

Man misstänks ha blåst Ica Maxi • Bytte prislapp på tv – betalade för skumtomtar och ett köksmått: "Det blev ju pinsamt"

Man misstänks ha blåst Ica Maxi • Bytte prislapp på tv – betalade för skumtomtar och ett köksmått: "Det blev ju pinsamt"
Visa fler
Ämnen du kan följa