Moderaterna försvarar gräddfiler i vården

Debatt 6 mars 2023 06:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Socialdemokraterna flyr ansvaret för vårdköerna" i EK 25/2. Slutreplik.

Moderaterna Johan Hultberg och Christoffer Öqvist försvarar beslutet att i riksdagen rösta ner Socialdemokraternas lagförslag för att åtgärda dagens orättvisa system där patienter med en privat sjukvårdsförsäkring kan köpa sig förtur inom den offentligfinansierade vården. Moderaternas argument är enkelt: de tycker det är bra att dessa försäkringspatienter köper sig förtur – för då behöver dessa försäkringspatienter vänta kortare tid.

Gällande köerna råder i grunden inte någon politisk oenighet mellan partierna. Alla vet att köerna beror på att det finns för lite utbildad personal samtidigt som den utbildade personal som finns inte söker sig till vårdens tyngsta arbetsplatser. Det rör utöver rena resursfrågor till stora delar organisatoriska och arbetsplatsnära frågor där vi socialdemokrater dragit igång ett utvecklingsarbete för att finna nya politiska reformer och förbättringar. Kring dessa frågor återkommer vi naturligtvis. Men de förslag som den nya regeringen hittills presenterat på detta område kan på inget sätt beskrivas ”som en rivstart”. Tvärtom innebär det en tvär inbromsning när platser inom vuxenutbildningen skalas ner och undersköterskelyftet avslutas i förtid.

M-politikerna kommenterar inte det orättvisa med köpt förtur till vård. Att kroniker och äldre, främst kvinnor, idag får vänta längre på vård än medelålders män med god hälsa och höga inkomster som köpt en försäkring. De nämner inte att det handlar om en strukturell orättvisa eftersom dessa grupper inte ens får teckna en försäkring ens om de skulle ha råd. De nämner inte att ordningen innebär att vi med våra skattemedel understödjer en försäkringsbransch som gör skillnad på folk och folk och som underminerar hälso- och sjukvårdens mål om en sjukvård där den med det största behovet ska ges företräde.

Oavsett hur Moderaterna klär sitt försvar av denna orättvisa, så kvarstår problemet; gräddfiler har inget i svensk sjukvård att göra. Vård ska ges efter behov, inte utifrån storleken på ens plånbok.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa