Förskollärarnas arbetsbelastning är ohållbar

Vi ser en stor risk att den låga andelen förskollärare inom Eskilstuna kommuns förskolor, i dag cirka 35 procent, kan komma att bli ännu lägre på sikt, skriver Helena Andersson och Anna Mejsäter, Sveriges Lärare Eskiltuna.

Vi ser en stor risk att den låga andelen förskollärare inom Eskilstuna kommuns förskolor, i dag cirka 35 procent, kan komma att bli ännu lägre på sikt, skriver Helena Andersson och Anna Mejsäter, Sveriges Lärare Eskiltuna.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Debatt2023-11-01 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi på Sveriges Lärare i Eskilstuna är stolta över våra medarbetare som modigt vågar gå ut i media och vittna om hur läget i förskolan är. 

Sandra Nordin är en av förskollärarna som har gjort det i Eskilstuna Kurirens artikel Sluta skönmåla verkligheten, (18/10). Hon lyfter att statistik gör att det ser ut som att vi har små barngrupper under större delen av dagen, när barnens vistelsetid är betydligt längre. 

Även i kommentarsfältet till artikeln Så ser barngrupperna ut på din förskola (30/9) vittnar fler om detta. 

Sandra lyfter även den ohållbara arbetsmiljön förskolan har i dag, bristen på förutsättningar att kunna utföra sitt yrke, en ohållbar ekonomi och att hon, men att även andra förskollärare, väljer att lämna förskolläraryrket. 

I insändaren Ska vi städa eller lära ut? (31/8) ifrågasätter personalen inom förskolan hur det kommer sig att personalen ska ägna många timmar i veckan åt att städa – något de numera är ålagda att göra. Förskollärare ska ägna sig åt undervisning enligt läroplaner och skollag, menar vi på Sveriges Lärare. 

Vad vill ni politiker att förskollärare ska göra? 

Fyra forskare vid Handelshögskolan i Stockholm har i en debattartikel i Expressen Skolan kläms från två håll (19/10) kommenterat konsekvenser av neddragningar i skolan. Det handlar bland annat om att förskolan utgör frontlinjen i det förebyggande arbetet mot sociala problem bland barn och deras familjer. 

God utbildning utgör en av de viktigaste skyddsfaktorer mot utanförskap, ohälsa, fattigdom och kriminalitet, enligt forskning. Trots detta får vi på Sveriges Lärare till oss av medlemmar att arbetsbelastningen är för hög. Förutsättningarna att utföra sitt uppdrag utifrån skollag och läroplan är små. Svårigheterna i att möta och utmana alla barn varje dag utifrån deras olika behov är stora. 

Resurser sätts inte in i den utsträckning de behövs och fler och fler arbetsuppgifter läggs på förskollärarna, som egentligen inte har med förskolläraryrket att göra. Det är svårt i att få ut sin pedagogiska planeringstid, något som är en förutsättning för en god kvalitet i förskolan. Det sätts inte heller in vikarier i den utsträckning det behövs på grund av pengabrist. Listan kan tyvärr göras ännu längre.

Sveriges Lärare i Eskilstuna (tidigare Lärarförbundet) har under flera års tid flaggat för en ohållbar arbetsmiljö och en ohållbar arbetsbelastning för förskollärare. Att arbetsmiljön inom förskolan inte har förbättrats, trots flertalet påpekanden, är något som bekymrar oss djupt. 

Den senaste tidens neddragningar av personal inom förskolan, där barnskötare har varslats och flera har fått gå i omställning, menar vi snarare är något som har stjälpt mer än hjälpt arbetsmiljön för personalen. 

Förskolenämndens politiker har det yttersta ansvaret för verksamheten. Vill ni att förskollärare både ska orka och välja att jobba kvar, inom den förskola som ni är ansvariga för, är det på riktigt dags för er att kavla upp ärmarna och se till att arbetsmiljön, arbetsbelastningen och förutsättningarna för förskollärarna förbättras!

Vi ser annars en stor risk att den låga andelen förskollärare inom Eskilstuna kommuns förskolor, i dag cirka 35 procent, kan komma att bli ännu lägre på sikt. Våra medlemmar signalerar att de funderar på att byta arbetsgivare, kommun eller helt byta yrke. 

Helena Andersson
Vice ordförande Sveriges Lärare Eskilstuna

Anna Mejsäter
Huvudskyddsombud Sveriges Lärare Eskilstuna