SD agerar inte statsmannamässigt

Skribenten Gösta Johnsson har ett råd till Sverigedemokraterna: kliv ner från era höga hästar och agera som seriösa politiker. (På bilden ses bland andra Serigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på besök i Eskilstuna.)

Skribenten Gösta Johnsson har ett råd till Sverigedemokraterna: kliv ner från era höga hästar och agera som seriösa politiker. (På bilden ses bland andra Serigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på besök i Eskilstuna.)

Foto: Per Karlsson/TT

Debatt2023-11-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen – och SD som en del av regeringsunderlaget – kom till dukat bord efter valet men agerar inte statsmannamässigt. Mikael Strömberg, fullmäktigeledamot (SD) andre vice ordförande kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna anser att Socialdemokraterna gjort Sverige farligare och fattigare. 

Hittills kan vi som inte tycker som SD se att det är mycket snack och lite verkstad jämfört med Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons regeringar. 

När regeringen Löfven tillträdde 3 oktober 2014 fick den överta ett budgetunderskott, minus 96,6 miljarder kronor, från Alliansregeringen. Enligt Riksgälden stärktes statsfinanserna 2022 för andra året i rad och statens budgetöverskott blev +164 miljarder kronor, jämfört med ett överskott på +78 miljarder kronor 2021. 

SD:s vallöften visade sig bli en tummetott. De mest graverande vallöften som SD inte hållit är att krossa gängkriminaliteten, sänka bensin- och dieselpriserna med 10 kronor vid pump och återstarta Ringhals 1 och 2. Inget av dessa löften har vi sett något resultat av.

Studieförbunden är Sveriges största mötesplats för bildning och kultur. Studieförbunden: finns över hela landet, i alla Sveriges 290 kommuner. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra.Tillsammans hade de tio studieförbunden 384 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå (2022). 

Studiecirklarna är det som studieförbunden är mest kända för. 2022 anordnades cirka 107 000 studiecirklar. På många mindre orter är det studieförbundens kulturprogram som håller igång det lokala kulturlivet. Det är inte alltid studieförbunden själva som står på scenen. Ofta finns de med i bakgrunden, med pedagogiskt, praktiskt och administrativt stöd. 2022 anordnades mer än 176 000 program med nio miljoner besök. Detta är en folkrörelse att värna om till skillnad emot SD som utger sig för att vara Sveriges största folkrörelse. För vem är SD en folkrörelse, i alla fall inte för alla medborgare.


Angiverilagen: Regeringen vill att anställda i regioner, kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att undersöka personers lagliga rätt att vistas i landet och ange papperslösa till Polisen och Migrationsverket. Informationsplikt, anmälningsplikt och angiverilag är alla olika benämningar på förslaget, som just nu är under utredning. 

Nu är SD ute igen och försöker blanda bort korten då det börjar brännas, för man är ju väldigt känsliga för kritik. Det är otroligt naivt att jämföra denna anmälningsplikt med att en läkare ska anmäla patienter vars hälsotillstånd gör dem olämpliga som bilförare. 

Så enkelt går det nämligen inte till, utan det görs tester i enlighet med Transportstyrelsens regler, och en bedömning av resultatet från dessa blir underlag för eventuellt återkallande. Sedan har ju naturligtvis Polisen rätt att ta körkort på plats vid trafikbrott av olika slag men det känner väl SD till? 

När det gäller skolpersonalens orosanmälan när barn far illa så sker det inte heller så lättvindigt som att vem som helst kan göra en orosanmälan – som angiverilagen syftar till.

Den som läser på om SD:s historia sedan bildandet 1988 blir inte förvånad över alla utspel som görs på både riksdags-, regional och kommunal nivå. Det finns mycket brun sörja att orientera sig igenom för att bli betraktat som statsmannamässigt parti.

Sammantaget så ger jag därför alla företrädare för SD ett råd: kliv ner från era höga hästar och agera som seriösa politiker. Samarbete brukar vara bästa framgångsreceptet såväl inom idrott, kulturliv och politik.