Alla fossilfria energislag behövs

Sverige och EU har valt elektrifieringens väg för att minska utsläppen och nå de globala klimatmålen. Då duger det inte att avveckla kärnkraften, menar Liberalerna.

Sverige och EU har valt elektrifieringens väg för att minska utsläppen och nå de globala klimatmålen. Då duger det inte att avveckla kärnkraften, menar Liberalerna.

Foto:

Insändare2023-01-18 07:29
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till "Populistiska osanningar om kärnkraften från L" i EK 12/1.

Liberalerna valde att stå utanför energiöverenskommelsen 2017 då vi kunde konstatera att den slog fast att alla energislag skulle vara förnyelsebara istället för fossilfria. Konsekvensen av uppgörelsen blev att kärnkraften blev möjlig att lägga ner eftersom kärnkraft är fossilfri, men inte förnybar. Till skillnad från de andra partierna som slöt överenskommelsen förstod vi skillnaden mellan förnyelsebar och fossilfri.

Om alla bilar, båtar, bussar, flygplan och industriella processer i framtiden ska vara fossilfria behövs all elproduktion. Det finns ingen motsättning mellan de fossilfria energislagen sol-, vind-, vatten- och kärnkraft, men de fyller olika funktion i elsystemet och produceras i olika delar av landet.

Sverige och EU har valt elektrifieringens väg för att minska utsläppen och nå de globala klimatmålen. Då duger det inte att avveckla kärnkraften. Under drygt 40 år har kärnkraftsproduktionen halverats från tolv till sex reaktorer och successivt försetts med allt hårdare restriktioner. Därmed har en stor del av den planerbara elproduktionen i södra Sverige försvunnit utan att den i tillräckligt hög grad ersatts med annan elproduktion. Alla förstår att det får stora konsekvenser och har lett till de elförsörjningsbrister vi ser idag.

Den liberala borgerliga regeringen har nu aviserat att de kommer att avveckla alla hinder som begränsar kärnkraftens möjligheter att drivas och byggas ut. Alla fossilfria energislag ska kunna verka på lika villkor och de behövs alla för att nå klimatmålen.