S vill bekämpa gängen – men är det socialdemokrati?

S talar om hårdare tag mot inflyttning, aktivitetsplikt, återtagna hyreskontrakt och polisiär styrning för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten. Är det verkligen socialdemokrati, frågar sig insändarskribenten. (Bilden är arrangerad.)
S talar om hårdare tag mot inflyttning, aktivitetsplikt, återtagna hyreskontrakt och polisiär styrning för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten. Är det verkligen socialdemokrati, frågar sig insändarskribenten. (Bilden är arrangerad.)

Insändare 10 mars 2023 07:06
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På ledarplats i EK den 27 februari svarar Socialdemokraterna i Eskilstuna på frågan om vad man vill göra ("Det här gör Eskilstuna för att bekämpa gängen"). Frågan avser ungdomskriminalitet, tonläget är självsäkert och avsikten att framstå som handlingskraftiga. Därefter följer efter en rad ”konkreta exempel”. Men är det verkligen socialdemokrati som beskrivs?

Trygga unga låter som ett mycket bra initiativ men att säga att det är en effektiv metod är att gå händelserna i förväg. Det finns ännu ingen utvärdering och summan 30 miljoner som nämns skulle väl vara vansinnigt futtig om vi visste att det är en effektiv metod. Den lila retoriken är trist.

Vidare talas om hårdare tag mot inflyttning och en hårdare migrationspolitik, aktivitetsplikt, återtagna hyreskontrakt och polisiär styrning. Det kausala samband som byggs är uppenbart och en lösningsmodell som visar att socialdemokratin i Eskilstuna lånar mer än jordglober av Sverigedemokraterna. Frågan är också om kameror och väktare som ger en ökad upplevd trygghet bland ”redan trygga oroliga” verkligen förändrar något i verkligheten, det återstår att se.

Men det finns också punkter som är misstänkt lika socialdemokrati, som satsningar på feriearbeten. Och bekämpande av välfärdsbrott är mycket behövligt men även här är det en repressiv ansats utan analys av bakomliggande systemfel som lyfts fram. Socialdemokratin kan ha tappat den ideologiska kompassen och idén om hur man bygger ett gott samhälle. Om Trygga unga riktar sig till barn mellan 13-20 så kan man dra en tydlig parallell till hur hockeylag letar unga förmågor. Kommunen pekar på en alternativ karriärväg i en annan klubb men det finns en uppenbar risk att de mest ”begåvade” väljer den som för stunden betalar bäst. När barnen är 13 år och allt annat lika är man sent på bollen, det känns svajigt.

Det är häpnadsväckande att Kurirens ledarsida befinner sig långt till vänster om socialdemokratin i Eskilstuna. Kuriren gör mycket kloka konstateranden om att skolan (kanske framför allt förskolan) och socialtjänsten inte alls nämns i Socialdemokraternas lista vilket visar att en socialdemokratisk systemförståelse saknas. En förståelse som skulle gynna kommunens ledning men som med socialdemokratisk utgångspunkt oftast ger en lite annan slutsats än Kurirens. Då skulle socialdemokratin i Eskilstuna bli något bättre, mer trovärdigt och mindre populistiska och en påse fikon åter innehålla fikon – inte nötter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa