Det här gör Eskilstuna för att bekämpa gängen

Ledare/replik 27 februari 2023 18:32
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Ledarsidan undrar vad Socialdemokraterna vill. Vi vill att varje individ i alla stadsdelar ska bidra efter förmåga. Agera efter lagar och elementära värderingar. Eskilstunaborna förväntar sig att vi gör vad som krävs. Vi har sjösatt en rad reformer, och mer kommer. Några konkreta exempel: 

  • Vår nationellt uppmärksammade satsning “Trygga Unga” om över 30 miljoner kronor årligen för förebyggande, effektiva insatser. 
  • Aktivitetsplikt för den som kan arbeta men lever på försörjningsstöd och skärpt regelverk för försörjningsstöd för att inte understödja en inflyttning som inte bygger på arbete och utbildning. 
  • Modell för inrapportering av brott/incidenter, som veckovis ligger till grund för kommunens och polisens prioriteringar. 
  • FUT-grupp mot välfärdsbrottslighet. (FUT står för Funktionen för felaktiga utbetalningar, reds. anm)
  • Hittills över 400 återtagna oegentliga hyreskontrakt. 
  • Program för kameror, annan teknik och väktare på platser med behov, som kontinuerligt byggs ut. 
  • Feriejobb för unga och tusentals yrkesutbildningar i linje med arbetskraftsbehovet hos de många företag som expanderar och etablerar sig. 
  • Tydligt markerat mot staten att en migrationspolitik med dålig styrning, undermåliga resurser och svag koppling till arbetsmarknaden inte accepteras av Eskilstuna. 
  • Parlamentarisk trygghetsberedning för bland annat bättre utvärdering. 


Vi kommer fortsätta, växla upp och utveckla. Att det i dag pågår ett mycket hårt, brett arbete mot den komplexa kriminaliteten förtjänar medborgarna att veta, även om tidningen visat svalt intresse för ovan satsningar genom åren.

Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Josefine Helleday
Kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i trygghetsberedningen (S)

_________________

Svar direkt:
Att man gör saker är lika viktigt som hur man gör dem. Eskilstuna kommun gör mycket som är bra, men det är uppenbarligen inte nog. De sociala problemen i staden växer och gängkriminaliteten har bitit sig fast. 

Två viktiga områden i kommunens verksamhet som inte nämns direkt i texten ovan är skolan och socialtjänsten. 

I elfte timmen sköt nyligen kommunen till ett engångsbelopp på 43 miljoner kronor till Eskilstunas grundskolor som 2023 saknade 62 miljoner kronor för att kunna hålla uppe skolpengen på motsvarande nivåer som 2022. Ekonomin tyngs bland annat ned av dyra hyror. Hur man ska kunna klara verksamheten 2023 med ett beräknat underskott på 19 miljoner återstår för skolorna, förvaltningen och ansvariga politiker att förklara. Politikerna bör också förklara för skolorna hur de ska klara 2024 – om de då inte kan räkna med mer pengar. 

Även socialtjänsten har stora problem. Flera socialsekreterare har larmat om att hög arbetsbelastning, oerfaren personal och stor personalomsättning medför att socialtjänsten inte räcker till för alla barn och unga som far eller riskerar att fara illa. 

 

Kraft, ork och resurser som nu går till att försöka få budgetar att gå ihop och få till en dräglig arbetsmiljö för personalen skulle i stället kunna läggas på ett effektivare förebyggande arbete. 

En kedja blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Klarar en kommun inte grunduppdragen i skolan och socialtjänsten kommer man inte att få bukt med gängkriminaliteten – hur mycket man än gör i övrigt.
 

Ledarredaktionen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa