Bevisat att LOV inte är positivt

Flera partier (och Nilsson) fortsätter lyfta LOV i hemtjänsten som något positivt, trots bevis för motsatsen, skriver David Aronsson och Henrik Sjödahl (V) Strängnäs.

Flera partier (och Nilsson) fortsätter lyfta LOV i hemtjänsten som något positivt, trots bevis för motsatsen, skriver David Aronsson och Henrik Sjödahl (V) Strängnäs.

Foto: Janerik Henriksson / TT

Insändare2022-07-11 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta" publicerad den 6 juli.

Lennart Nilsson skriver i en insändare den 6 juli att han följt debatten mellan oss och Strängnäspartiet. Han verkar inte ha läst så noga. Vårt senaste inlägg i debatten var ett direkt svar på de ämnen som Strängnäspartiet lyfte och frågade oss om.

En sak har Nilsson rätt om. Det är sällan en överraskning vad Vänsterpartiet står för och vad vi anser är kommunens och invånarnas bästa. Vi är väl grundade i vår ideologi så självklart lyser det igenom i våra svar och våra åsikter. Vi kan båda kombinera mångårig erfarenhet av fackligt arbete inom statlig verksamhet med våra år inom kommunpolitiken så vi har sett NPM-systemets effekter. 

Flera partier (och Nilsson) fortsätter lyfta LOV i hemtjänsten som något positivt, trots bevis för motsatsen. Det kommer under en tid framöver vara möjligt att ändra beslutet att upphöra med LOV. Så när Strängnäspartiet lyfte frågan så svarar vi. Det var inte kvalitet som gjorde att LOV infördes i Strängnäs, inte heller brister i den kommunala skolan som etablerade friskolor. Det var frågan om valfrihet och företag som utförare som var grunden. Ideologin som skapade NPM och gav förvaltning av system istället för produktion.

Om resultaten uteblir inom en nämnds ansvarsområde så är det politikens ansvar. Enskilda tjänstemän har liksom kommundirektören ansvar för att göra sitt jobb, precis som alla andra som är anställda i en offentlig verksamhet eller ett företag. I en politiskt styrd organisation är det nämndpolitikerna och den politiska majoriteten som får stå till ansvar för bristen på resultat.