Byggnaderna i reservatet mår inte bra

Fristadsreservatet i centrala Eskilstuna.

Fristadsreservatet i centrala Eskilstuna.

Foto: Leif Lundborg

Insändare2024-05-05 20:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läste artikeln om Fristadsreservatet, tomten i hörnet Bruksgatan/Nygatan, i tidningen nyligen. Reservatet bildades 1978. Tomten är ett kulturreservat enligt detaljplanen från 1989 och byggnaderna är åsatta restriktioner. 

När jag arbetade på kommunen och ansvarade för byggnaderna, i början av 2000-talet, ville jag att kommunen skulle dela tomten, med ett bostadshus på vardera tomt. Tomterna skulle säljas med krav om upprustning av bostadshusen med tillhörande uthus. På samma sätt som övriga Fristadshus har rustats upp och blivit bostäder på Nygatan. Men politiken sa nej till mitt förslag och nu har husen stått och förfallit i ytterligare 20 år.

Enligt mitt förslag skulle bostäderna komma till användning igen. Det finns alltid människor som är villiga att göra en insats och rädda gamla hus. Men nu har byggnaderna stått tomma så länge så de måste naturligtvis besiktigas innan en eventuell försäljning. Hus som står tomma förfaller så det är ju möjligt att husen inte längre är möjliga att rusta upp. Jag vet inte om kommunen skött om de gamla byggnaderna som det åvilar en ägare till byggnader i ett kulturreservat. De två bostadsbyggnaderna är troligtvis uppförda i början av 1800-talet.

Eftersom kommunen inte vill satsa pengar på reservatet är det andra alternativet att riva byggnaderna eller sälja dem för bortforsling och ändra detaljplanen, så att tomten kan bebyggas med bostäder. Nya bostäder i detta läge är naturligtvis attraktiva.

Några andra möjligheter ser inte jag för området. Fristadsreservatet har ju snart funnits i ett halvt århundrande och inget har hänt. Byggnaderna mår naturligtvis inte bra av att stå oanvända under så lång tid. Planket runt tomten är så dåligt att det snart ramlar ihop.

undefined
Fristadsreservatet i centrala Eskilstuna.