Därför har bussen flyttats till Kyrkogatan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande förklarar varför busshållplatsen på Kyrkogatan inte kan flyttas till Careliigatan.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande förklarar varför busshållplatsen på Kyrkogatan inte kan flyttas till Careliigatan.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2023-02-07 06:26
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare om Hållplatsen på Kyrkogatan (EK 20230130).

Hej Christina – och tack för ditt förslag!

Grundorsaken till att hållplatsen för linje 18 och 19 på Gymnastikgatan/Nygatan flyttades är platsbrist till följd av att vi infört trafik med större ledbussar där. Kyrkogatan bedömdes då som ett lämpligare alternativ, samtidigt som vi vill erbjuda samma på- och avstigningsplats för både regional- och landsbygdstrafik med buss.

Så till ditt förslag om Careliigatan som alternativ på- och avstigningsplats för linje 18. Det stämmer att hållplatsläget Fristadstorget V på Careliigatan enbart trafikeras av linje 24. Att låta linje 18 stanna vid samma läge är möjligt, men endast i ena riktningen. Ett stopp på Careliigatan i båda riktningar för linje 18 skulle kräva en omväg för bussen eller att vi anlägger ett nytt hållplatsläge på andra sidan av Careliigatan. Båda dessa alternativ innebär ökade och betydande kostnader i anläggning och/eller i produktion, det vill säga det vi som kommun betalar trafikföretaget för varje meter och minut som bussen rullar.

Att bara ”lägga till” Careliigatan som ett extra stopp utöver Kyrkogatan skulle ge för korta avstånd mellan hållplatslägena och fler stopp, vilket också påverkar produktionskostnaderna.

Som du skriver är det en sträcka att gå från Kyrkogatan till de övriga hållplatslägena på Fristadstorget. Men det motsvarar det gångavståndet som var tidigare från på- och avstigningsplats vid Fristadstorget läge G och H – upp till 400 meter beroende på vilken buss du ska byta till.

En möjlighet för dig och andra som reser med linje 18 – och som är i behov av ett bussbyte till linje 1, 2, 5 eller 6 – skulle kunna vara att genomföra bussbytet vid antingen hållplats Västergatan eller vid Järntorget. För byte till övriga linjer i stadstrafiken är det sannolikt enklast om det sker via hållplatslägena på Fristadstorget.

Vi tar med ditt förslag och diskuterar det vidare med Sörmlandstrafiken och bussbolaget för att se vilka andra alternativ som kan vara möjliga i framtiden.