Gröna bubblan blir allt starkare

Våra solceller ger god avkastning både ekonomiskt och miljömässigt, skriver Roger Stark och visar den egna statisken.

Våra solceller ger god avkastning både ekonomiskt och miljömässigt, skriver Roger Stark och visar den egna statisken.

Foto: Roger Stark

Insändare2022-04-05 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren "När spricker den gröna bubblan?" publicerad den 1 mars. 

Bakåtsträvaren S G Daun har slagit till igen. Nu hävdar han med bestämdhet att den gröna bubblan med Greta håller på att spricka. Han skriver i sin insändare 1 april att ”nuvarande substitut för att ersätta vattenkraft och kärnkraft” inte räcker.

Sanningen är förstås en annan. Svensk elproduktion har ökat trots att två olönsamma kärnkraftverk stängdes under 2021. Enligt Energimyndighetens offentliga statistik producerade Sverige 159 TWh el under 2020, jämfört med 166 TWh under 2021. Klart är att vi på sikt behöver ha mera energi av olika slag. Och mera kommer, främst genom utbyggnad av den lönsamma vindkraften.

Nettoexporten (export, minus import) var ungefär lika 2020 och 2021, nämligen cirka 26 TWh. Alltså har S G Daun helt fel i de stora sammanhangen. Även i det lilla blir hans resonemang fel.

Sedan drygt tre år ligger 36 solcellspaneler på vårt villatak. Pengar till investeringen hade vi på ett konto på banken till 0-ränta. Vi flyttade pengarna, omsatt till solceller, till taket och känner oss säkra på att husets värde steg lika mycket som antalet tusenlappar på kontot minskade. 

Tre år med egen elproduktion ger bra ekonomisk avkastning, gissningsvis 12–15 procent på insatt kapital. På årsbasis är vi självförsörjande på el. Vi är nöjda med att avsevärt minskat våra månadskostnader. Miljömässigt har vi sparat 17 ton koldioxid och motsvarande 438 fullvuxna furor. Det finns app som räknar ut sådant.

Den gröna bubblan spricker inte, utan blir allt starkare. Bara vi vill och inte strävar emot.