Hur utsläppsfri är vindkraften?

Vi bör lyfta blicken i jämförandet av våra låga utsläppsnivåer på nationell nivå och fokusera på andra miljöbelastningar och elens tillgänglighet i ett alltmer elektrifierat samhälle, skriver Arne Lövgren.
Vi bör lyfta blicken i jämförandet av våra låga utsläppsnivåer på nationell nivå och fokusera på andra miljöbelastningar och elens tillgänglighet i ett alltmer elektrifierat samhälle, skriver Arne Lövgren.

Insändare 21 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående insändarna "Dags att avliva myten om den fossilfria kärnkraften!" Publicerad 7/9 och "Är Arne Jonsson (C) helt objektiv?" Publicerad den 16/9.

Efter att ha läst insändare från kommunalrådet Arne Jonsson (C) och Nils Ronquist kan tilläggas data från Vattenfalls miljösida angående elproduktionens utsläppsnivåer. Under rubriken Ursprungsmärkning av el/ elens miljöpåverkan utgår man från en livscykelanalys (LCA). Citat: "Livscykelanalysen beskriver elens totala miljöpåverkan från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av verken".

Följande värden för utsläpp av fossil koldioxid per producerad kilowattimme (CO2g/KWh) kan utläsas av diagrammet: Kärnkraft 5 g - Vattenkraft 6 g - Vindkraft 12 g - Solkraft 28 g. Värden för vår vintertids och pålitliga biokraft i värmeverken anges ofta till 15 - 20 g. Alla anläggningar har sina nivåer och siffrorna får ses som närmevärden, men allt är lågt i en nationell jämförelse.Tysklands fortsatt stora användning av fossil energi i form av naturgas och kol medför en utsläppsnivå på cirka 300 g/KWh i de norra regionerna vika vi har elhandel med. Där har elbilen svårt att klara miljögränsen enbart vid drift. 

Vi bör lyfta blicken i jämförandet av våra låga utsläppsnivåer på nationell nivå och fokusera på andra miljöbelastningar och elens tillgänglighet i ett alltmer elektrifierat samhälle.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa