Kärnkraften ger tillförlitlig och billig el

Insändare 17 januari 2023 07:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Populistiska osanningar om kärnkraften från L" i EK 12/1.

Av insändaren framgår det med all tydlighet att signaturen skrivit insändaren i affekt/utan kunskap om kärnkraft. I båda fallen borde undertecknad lämna hela insändaren utan kommentar. Har arbetat på AB Atomenergi mellan åren 1962–1972 och känner ett stort behov av att visa att arbetet inte var helt onödigt enligt insändarskribenten.

Kärnkraften är en tillförlitlig och billig metod att producera energi på. Nu till siffrorna. Det senast byggda kärnkraftverket var O3 i Simpevarp 2 mil utanför Oskarshamn. Verket var tänkt att drivas med Mox-bränsle (Mox står för Metallerna uran och plutonium och ox Oxiderna). O3 totala kostnader var 1985 15 miljarder kronor vilket skulle motsvara ungefär 55 miljarder i 2021 års penningvärde. Verkets installerade effekt är 1100 MW och utnyttjandegraden ungefär 90%. Vindkraften enligt Swecos rapport "100% vindkraft" är omkring 1 150 miljarder kronor 2017 års penningvärde. Vindkraftens utnyttjandekapacitet är ungefär 20% . Livslängder är svårt att bedöma. En kvalificerad gissning är för vindkraftverk 15-20 år och för kärnkraft mer än 60 år.

Det här blev kanske för många siffror för läsaren, men siffror är viktigt att presentera även i en insändare ibland. Insändarskribenten använder sig av MP:s propagandaskrifter, vilket är vanskligt. Allmänt tyckande duger inte att ha som utgångspunkt för en insändare kring kärnkraftens för och nackdelar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa