Kommunens ointresse för dagbrottsgruvan i Kalkbro

Insändare 21 september 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har anledning att ställa mig bakom ”destinationsutveckling, besöksnäring” Strängnäs. Det har nu gått tre år sedan dagbrottsgruvan i Kalkbro tillgängliggjordes för allmänhet och personer med funktionsnedsättning. Åtskilliga arrangemang och evenemang har funktionsrättsföreningarna genomfört. Vi har inte ställt in så många utan ställt om och följt FHM:s restriktioner. Vi har vid varje tillfälle uttryck vår stora förvåning över, inte bara det dåliga utan det obefintliga intresse kommunen och media visat för ett av kommunens större turistmål. 

Kalkbro ingår i ett av kommunens naturreservat och har av länsstyrelsen och Funktions Rätt Sörmland (FRS) tillgängliggjorts för enskilda, familjer och personer med funktionsnedsättning, med handikapptoalett, grillplats och förvaringsutrymmen för utrustning såsom stolar etc. 

FRS del i projektet är nu uppfyllt och tonas ner vid årsskiftet efter att vårt sista friluftsarrangemang genomfördes den 4 september på initiativ av landshövdingen. 

Arrangemanget genomfördes med gratis buss från Strängnäs musik, tipspromenad, poesi ”gympa” information om platsen samt förtäring i form av grillning samt deltagande av bland annat länets landshövding. Åter en fantastisk dag. Besöksantalet har mångdubblats sedan invigningen 2019 utan media och kommunintresse. 

Mot bakgrund av Lennart Nilssons insändare den 10/9 står vi inom bland annat FRS och Strängnäs frågande, varför kommunens intresse lyser med sin frånvaro? Funktionsrätts föreningarna i Strängnäs övertar nu ”Kalkbro” med förhoppningsvis kommunens deltagande men medan huvudansvaret fortfarande ligger på länsstyrelsen.

Ämnen du kan följa