Låt inte Årbyskolans högstadium betala priset!

Årbyskolan i Eskilstuna i förgrunden, med bostadsområdet Årby längre bort.

Årbyskolan i Eskilstuna i förgrunden, med bostadsområdet Årby längre bort.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2024-05-29 13:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Årbyskolans högstadium ska läggas ner. Enligt förvaltningen och politiken beror beslutet bland annat på att skolan under en längre tid haft låga studieresultat och det konstateras även att politiken kan se en viss ekonomisk vinning med att lägga ner högstadiet.

Det är någonting med den här förklaringen som skaver. Det hänvisas till siffror och statistik, men vet politikerna själva vad siffrorna representerar?

Är de medvetna om att vi på Årbyskolan har en förberedelseklass där vi tar emot nyanlända elever?

Vet de att vi har särskild undervisningsgrupp på högstadiet som flera elever utifrån söker sig till eftersom det är ett stöd som få andra högstadier kan erbjuda?

Förstår de att nästan samtliga av Årbyskolans hemmasittare kommer från andra skolor från start?

Alla dessa elever räknas in i statistiken och tyvärr uppnår flera av dem inte gymnasiebehörighet, men det betyder inte att de inte gör en fantastisk utveckling under sin högstadietid på Årbyskolan!

Hur ska dessa elever kunna lyckas bättre i en annan verksamhet där samma stöd inte finns att tillgå?

Grundskolenämndens ordförande menar att det kommer att ske eftersom goda studieresultat främst går att koppla till den skolsociala miljön, vilket är ett märkligt argument att lyfta fram i denna diskussion då Årbyskolan nyligen haft Skolinspektionen på besök. Skolinspektionen kunde snabbt konstatera att det inte fanns några nedslag att göra på verksamheten gällande trygghet och studiero, men de styrande i politiken kanske inte litar på inspektionens omdöme?

Förvaltningen och politiken hävdar bestämt att förslaget om att lägga ner Årbyskolans högstadium har föregåtts av en djupgående analys trots att varken lärare, elever eller vårdnadshavare fått bidra till denna.

Låt oss i stället tala klarspråk: sanningen är att Eskilstuna kommun under flera års tid inte lyckats hålla sin budget och nu är det Årbyskolan som får betala priset.

Valet av skola måste ha varit relativt enkelt – här finns inga Volvoföräldrar som kommer protestera högljutt mot det som sker. Men vi som arbetar här vet och ser vad skolan betyder för våra elever och vårdnadshavare. Vi vet att det här är ett felaktigt beslut som kommer få förödande konsekvenser för våra elever och inte minst för Årbyområdet.

Det här är fel väg att gå! Varför satsar ni inte på skolan i stället? Varför anstränger ni er inte för att få alla i kommunen att se det som vi som arbetar här redan vet: att Årbyskolan är en fantastisk skola.