Liberalerna kämpar för att återinföra LOV

Insändare 9 september 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Bie Seipel insändare publicerad 3/9.

Bie Seipel förstår inte varför så många arbetar för att behålla Lagen om Valfrihet (LOV). Hon menar att frustrationen över valsituationen gör LOV svår. Hur ska man veta vilken utförare som är bra? Och inte blir det lättare när kommunens tjänstemän inte får rekommendera någon. Men ingen behöver välja med LOV, som inte vill. Avstår man från att välja, beslutar kommunen om hemtjänsten. Det är klart att vissa inte kan eller vill välja, men att för den skull vilja ta bort hela LOV blir bakvänt. Varför skall de som vill välja tvingas att avstå, för att vissa har svårt med valfrihet? Vi måste respektera att de som hela sitt liv beslutat efter egna önskemål, fortfarande vill ha inflytande över vilka som ska hjälpa i hemtjänsten.

Bie Seipel hänvisar till Lomma kommun. Det är bra, även om Bie Seipel missuppfattat situationen. Det är rätt att den privata hemtjänsten i Lomma inte fungerade bra. Men det har inget med LOV att göra. När Lomma upphandlade flera privata utförare, enligt lagen om offentlig upphandling, blev det inte bra. Enligt kommunalrådet i Lomma är dålig upphandling orsaken. Nu ska Strängnäs göra samma sak och upphandla privata utförare. Har Strängnäs förmågan att genomföra bättre upphandlingar än Lomma? 

Vi liberaler undrar: varför ändra ett system som fungerar bra? Speciellt som det är den kommunala hemtjänsten som är kostnadsdrivande. Den visar underskott på 13 mkr/år de senaste 8 åren. Sätt kraften i stället på att reformera den kommunala hemtjänsten.

Liberalerna kämpar för att återinföra LOV. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa