Människor måste få den omsorg de behöver

Insändare 19 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartikeln "Gruppboende väcker starka känslor i Ärla" publicerad den15 september.

Är människor som lider av psykisk ohälsa eller har en funktionsvariation mindre värda än andra? Eskilstuna kommun planerar att bygga ett boende i Ärla för personer med särskilda behov. Fler LSS boenden behövs. Det är med sorg i hjärtat jag då läser att omkring boende starkt protesterat mot detta. Bland annat på grund av att boendet ska ligga i närheten av en skola och att barnen kan påverkas negativt.

Vilket jag inte tror om deras eventuella oro eller frågor bemöts på ett bra sätt. Människor som lider av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning behöver inte omgivningens negativa reaktioner, de får redan kämpa varje dag med svårigheter av skilda slag. Ångest och oro över hur framtiden ska komma att se ut, kamp för att få vardagen att fungera, kamp mot olika myndighetsbeslut eller rädsla för att få otillräcklig eller ingen hjälp från psykiatrin och sjukvården. De behöver som alla en trygg plats. Vi behöver alla bidra till att människor som redan har det svårt får den omsorg de behöver och har rätt till. Värna Funktionsrätten!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa