Om Eskilstuna anses lämpligt måste vi pröva frågan

Insändare 1 februari 2023 07:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Var vill du ha kärnkraftverket, Jimmy Jansson?" undertecknad av två vänsterpartister i EK 27/1.

Man ska inte hetsa upp sig över medias enkäter. De vill göra allt svart eller vitt. De säljer på det. Eskilstuna har svarat sakligt och problematiserande.

Om marknaden pekar ut Eskilstuna som en strategisk plats för kärnkraft, vilket av alla tänkbara sakliga och praktiska skäl sannolikt inte kommer att ske, så måste den frågan ändå seriöst prövas i alla sina delar. 

Idag finns ingen metod för hur en sådan prövning går till då det varit förbjudet att bygga kärnkraft på annan plats än där den redan finns. Eskilstuna ligger inte strategiskt till vare sig för kylvatten eller i elsystemet för den delen. Vi ligger inte vid havet. 

Nu hävs förbudet av regeringen. En modell för prövning måste därför skapas. Om marknaden mot förmodan bedömer att folk vill betala det höga priset för den el som ny kärnkraft skulle rendera så måste den frågan såklart prövas. Precis som att vindkraft prövas under ordnade former idag. Eller andra angelägna samhällsintressen där det finns en ordning för det. 

Om svenska staten under demokratiska former beslutat att möjliggöra för ny kärnkraft så är det inte rimligt att kommuner i detta skede säger att alla andra kommuner ska vara beredda att säga ja till vindkraft, kärnkraft eller vad det än är samhället behöver, men absolut inte den egna kommunen under några som helst omständigheter. Såsom många tyvärr gör runt vindkraften idag. Det är vare sig särskilt seriöst, solidariskt eller smart.

Om man vill att andra ska ta ansvar är det fösta man måste göra att visa på en vilja till detta själv. Annars hamnar vi i ”not in my backyard”-resonemanget. Det är inte vackert när enskilda individer gör det. Inte heller när kommuner gör det. Eller länder för den delen. Om man verkligen inte redan tagit orimligt stort ansvar. Som Eskilstuna och migration exempelvis. 

Och som sagt. På frågan om Eskilstuna är ”öppen” för det så har svaret varit att det måste prövas enligt konstens alla regler, och de reglerna finns inte på plats, om marknaden mot förmodan skulle peka ut Eskilstuna som intressant och då får man se hur det landar då. Varken mer eller mindre. 

Man får väl dessutom utgå ifrån att ett möjligt kommunalt veto precis som för vindkraft då finns även för kärnkraft. Även om detta veto inte sällan går i konflikt med statens samlade behov och intresse. Och den dagen, om den mot all förmodan inträffar, får frågan prövas demokratisk och under ordnade former då.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa