Politikerarvodena är ohemula i Strängnäs

Insändare 4 december 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte utan att Vänsterpartiets gruppledares insändare (30/11- 22) stämmer till eftertanke. Den politiska ledningen i Strängnäs kommun beslutar att höja sina arvoden väsentligt i en tid då gemene man ser sin tillvaro hotad av kostnadsökningar runt 20 – 50 procent. Höjningar som ingen ens i förvärvslivet kan påräkna att ens i närheten få kompenserat genom höjd lön. Ännu mindre landets pensionärer. Själv har jag alltid röstat borgerligt, därför att jag tror på sambandet mellan produktivt arbete och god ekonomi.

Har suttit i styrelser i näringslivet och senare i livet i en kommunal styrelse samt nämnder och kommunfullmäktige i Strängnäs. Det är skrämmande att konstatera att endast runt tjugu procent av deltagarna i dessa kommunala organ deltar aktivt vid mötena. Åttio procent sitter tysta och bidrar inte med annat än sin närvaro. I näringslivet var alla ledamöter aktiva. De framförde synpunkter på föreliggande ärenden och var väl förberedda på alla aktuella frågor. Så är det alltså inte i de kommunala organen.

Det ökande ansvarstagandet som Strängnäs styrande majoritet enligt uppgift har framfört som motiv för sina tjuguprocentiga arvodeshöjningar är knappast trovärdiga. Tjänstemannaansvaret avskaffades redan 1974 och det enda som finns kvar är om myndighetsutövare uppsåtligen eller genom oaktsamhet vid sin myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Och det kan ju knappast vara det här aktuella motivet för arvodeshöjningarna.

Sammanfattningsvis är det svårt att se att våra styrande kommunala politiker ökat eller kommer att öka sin produktivitet. Tvärtom har vi fått intrycket att onödigt många frågor blivit obehandlade eller behandlade utan föregående debatt eller samarbete med oppositionens företrädare. När kommunens politiska makthavare visar tecken på låg produktivitet och ohörsamhet gentemot oppositionens förslag, så blir det inte trovärdigt att åberopa ökat ansvar som motiv för sina olämpliga arvodeshöjningar. Av solidaritetshänsyn mot en alltmer ekonomiskt utblottad allmänhet borde arvodessänkningar varit honnett.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa