Prata med personalen för att lösa skolproblemen

Det är mycket prat om problemen i Strängnäs skolor, men få konstruktiva förslag på förbättring, skriver Stefan Johansson.
Det är mycket prat om problemen i Strängnäs skolor, men få konstruktiva förslag på förbättring, skriver Stefan Johansson.

Insändare 24 februari 2023 06:52
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar till artikeln "Tiden är ute – nu måste Strängnäs skolor bli bättre" i ST den 17 februari.

Det finns mycket tyckande om skolorna i Strängnäs Kommun både på ledarsidor och insändarsidor.

Kan konstatera att det finns få konstruktiva förslag och generaliseringar som "Undervisningen i grundskolan brister". Vad är det som brister? Och hur ändrar man på det?

Skolverket har en metod som förkortas SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) som tar hänsyn till vilka förutsättningar som råder på det lokala planet. Den tar hänsyn till föräldrars utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. Bakgrundsfaktorer som påverkar slutbetyget i årskurs 9. Förenklat kan man säga att det finns faktorer som påverkar hur man lyckas med undervisning med hänsyn till klassernas sammansättning och att svårigheten kan variera.

Eleverna i friskolor har andra SALSA-värden än dom kommunala skolorna så jag tycker att det är för enkelt att säga som (L) att dom kommunala skolorna "underpresterar".

Prata med lärare och rektorer för att få en klarare bild av hur skolan fungerar så kan vi säkert hitta bättre lösningar än att sitta på "läktaren" med förenklade omdömen i komplexa frågor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa